روزنامه اصلاح

وزارت اطلاعات‌وفرهنگ خواستار حضور فعال نمایندگان رسانه‌ها در مذاکرات دوحه شد

معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که نمایندگان رسانه‌‌ها باید عضو هیئت مذاکره کنندۀ صلح شده و حضور فعال در میز مذاکره داشته باشند.
عبدالمنان شیوای شرق معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ روز چهارشنبه (۲میزان) در نشست مشترک وزارت اطلاعات و فرهنگ و رسانه‌ها در کابل گفت:” به منظور پاسداشت از جامعۀ رسانه‌ای، تأمین حقوق خبرنگاران و دست‌آورد‌های دورۀ پسا طالبانی باید نمایندگان رسانه‌ها عضو هیئت مذاکره کنندۀ صلح قطر باشند”.
آقای شرق گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ مسئولیت خود می‌داند که صدای دادخواهی رسانه‌ها را به رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان رسانده و از هیچ تلاشی در راستایی برآوردن شدن خواست‌‌ رسانه‌ها به منظور دسترسی به اطلاعات دریغ نکند.
وی بیان داشت: “ما از رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان می‌خواهیم که جایگاه رسانه‌های افغانستان را مشخص کرده و آنچه در دوحه جریان دارد را سانسور نکنند.”
معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ تاکید کرد که بر مبنای قانون حق دسترسی به اطلاعات و رسانه‌های همگانی؛ سانسور و سانسورگرایی یک عمل ضدقانون است و براین اساس، دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد به حفظ آزادی بیان است.
آقای شرق، رسانه‌ها را رکن چهارم یک حکومت مردمسالار خوانده گفت که عصر امروز عصر معلومات و جنبش رسانه‌ای است و هیئت‌های مذاکره کننده باید حضور نمایندگان رسانه‌ها را در گفتگو‌ها پذیرفته و اطلاعات را نیز در اختیار خبرنگاران قرار دهند.
وی بیان داشت اگر نمایندگان رسانه‌ها به منظور پاسداشت از رسانه‌ها در میز مذاکره حضور فعال نداشته باشند خود یک عقبگرد سیاسی است و سانسور و طالبانیزم از همین جا آغاز می‌شود که این یک خطر است.
درهمین حال نجیبه ایوبی رئیس کلیدگروپ نیز گفت: “هیئت های مذاکره کنندۀ طرفین مسئولیت دارند آنچه در روی میز جریان دارد را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند تا مردم از آن آگاه شوند”.
خانم ایوبی گفت که رسانه‌های افغانستان توقع ندارند که جریان نشست را زنده نشر کنند، اما از هیئت طرفین می‌خواهند که در آخر روز یک معلومات منظم را به رسانه‌ها بدهند تا مردم از طریق‌ رسانه‌ها بدانند که در مذاکرات چه جریان دارد.

وی بیان داشت، ما امیدواریم که زمینه بازگشت خبرنگاران دوباره به دوحه مساعد شده و جریان مذاکرات به مردم رسانده شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید