روزنامه اصلاح

هیئت موظف برای بررسی وضعیت منار جـام به غـور سفر می‌کـند

به ریاست پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ، جلسۀ هیئتی که به خاطر بررسی وضعیت منار جام موظف شده است برگزار شد.

 به گزارش آژانس باختر، در آغاز این جلسه پوهاند باوری گفت: منار جام یکی از آبده های تاریخی دوران اسلامی در افغانستان می باشد و یونسکو آن را درفهرست میراث های فرهنگی جهان شامل کرده است .

 پوهاند باوری افزود که یکی از وظایف وزارت اطلاعات و فرهنگ، حفظ آبده های تاریخی در کشور می باشد و این وزارت بااستفاده از امکانات موجود و همکاری یونسکو وهیئتی که از طرف کابینه در این مورد تعیین شده است، ساحه را از نزدیک بررسی می کند و در مورد ترمیم آن تصمیم می گیرد.

 بعد مهندس عبدالاحد عباسی رییس حفظ آبده های  تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ پیرامون وضعیت فعلی منار جام و هیئتی که از طریق  این وزارت قبلاً فرستاده شده بود معلومات داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید