روزنامه اصلاح

همکاری انستیتیوت شیکاگو در راستای حفاظت از میراث‌های تاریخی افغانستان

حسینه صافی سرپرست و نامزد وزیر وزارت اطلاعات وفرهنگ در نشستی با رییس انستیتیوت شیکاگوی ایالات متحده‌ی امریکا، خواهان همکاری بیشتر این نهاد در بخش‌های فرهنگی با افغانستان شد.

به گزارش آژانس باختر؛ در این نشست رییس انستیتوت شیکاگو در رابطه به همکاری‌ها و برنامه‌های آن انستیتوت دربخش‌های فرهنگی به خصوص در راستای حفاظت از میراث‌های فرهنگی درافغانستان، برگزاری برنامه‌های آموزشی برای کارمندان موزیم ملی، همکاری در زمینه‌ی تهیه‌ی دیتا بیس و فهرست آثارموزیم ملی معلومات داد.

همینگونه وی از تداوم همکاری‌های آن انستیتیوت با وزارت اطلاعات و فرهنگ اطمینان داد و گفت که میراث‌های فرهنگی نقش ارزنده‌ای در راستای همبستگی و تامین روابط نزدیک میان کشورها و جوامع دارد.

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از همکاری‌های انستیتیوت شیکاگو با این وزارت سپاسگزاری کرد و خاطرنشان ساخت که افغانستان درسه دهه‌ی گذشته درعرصه‌های مختلف، به ویژه دربخش فرهنگی با نابسامانی‌ها و چالش‌های زیادی روبرو بوده وخوشبختانه  در۱۷ سال اخیر به دستآوردهای خوبی دربخش‌های فرهنگی نایل شده است.

حسینه صافی افزود که وزارت اطلاعات و فرهنگ متعهد به حفاظت از آبده‌های تاریخی و میراث‌های فرهنگی کشور است. او بر توسعه‌ی همکاری‌ها میان وزارت اطلاعات وفرهنگ و انستیتیوت شیکاگو تاکید کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید