روزنامه اصلاح

همکاری‌ها میان وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ و مبارزه با مواد مخدر گسترش می‌یابد

حسینه صافی سرپرست و نامزد وزیر وزارت اطلاعات وفرهنگ و سلامت عظیمی و زیرمبارزه با مواد مخدر، در دیداری روی  توسعه‌ی همکاری ها میان این دو وزارت صحبت کردند.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر؛ در این دیدار در مورد توسعه‌ی همکاری ها و هماهنگی میان وزارت های اطلاعات و فرهنگ و مبارزه با مواد مخدر بحث صورت گرفت .

وزیر مبارزه با مواد مخدر نقش وزارت اطلاعات و فرهنگ را در راستای رشد و حمایت از امور فرهنگی و نشراتی کشور مهم دانست و به سرپرست این وزارت در امورکاری اش آروزی موفقیت کرد.

وزیر مبارزه با مواد مخدر خواهان همکاری بیشتر وزارت اطلاعات و فرهنگ در زمینه‌ی آگاهی‌دهی به برای مردم پیرامون اضرار و پیامدهای ناگوار استفاده از مواد مخدر، ازطریق رسانه‌ها شد.

در این دیدار سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ در کنار آن که در رابطه به  برنامه‌های این وزارت به خاطر بهبود هرچه بهتر امور بخش‌های مختلف صحبت کرد، ازهمکاری‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ درحد امکانات به وزیر مبارزه با مواد مخدر، اطمینان داد.  

ممکن است شما دوست داشته باشید