روزنامه اصلاح

همکاری‌های آلمان با نیروهای امنیتی و دفـاعی افغانستان ادامـه می‌یابـد

مسؤولان نظامی آلمان می گویند که این کشور به حمایت نظامی‌اش از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه می‌دهد.

جنرال کلافوز قوماندان پشین نیروهای ماموریت حمایت قاطع در زون شمال افغانستان حین تسلیم‌دهی مسؤولیت نظامی‌اش به جنرال یورگین بروتز گفت که جرمنی تا حضور آخرین سرباز ایتلاف بین‌المللی در افغانستان با این کشور همکاری نظامی خواهد داشت.

جنرال یورگین بروتز قوماندان جدید نیروهای حمایت قاطع که به تاریخ ۲۱ اگست به جای جنرال کلافوز کسب مسؤولیت کرد نیز گفت که نظامیان جرمنی و سایر نیروهای تحت امر وی در چوکات ماموریت حمایت قاطع به مشوره، آموزش و تجهیز نیروهای افغان ادامه خواهد داد.

او افزود، “ما به همکاری خود در چوکات ماموریت حمایت قاطع ادامه می‌دهیم، ما مسؤولیت مشوره‌دهی، آموزش و 

تجهیز نیروهای افغان را به دوش داریم و این مسؤولیت را به خوبی انجام خواهیم داد تا در ساحه تحت مسؤولیت ما شاهد انجام ناامنی و خشونت نباشیم.” قوماندان جدید نیروهای ماموریت حمایت قاطع در زون شمال افغانستان می‌گوید که گفتگو‌های صلح با طالبان به مراحل حساس خود رسیده است و برای رسیدن به توافق دایمی صلح همه طرف‌های درگیر جنگ در این کشور باید بیش از گذشته برای مصالحه تلاش کنند. جنرال یورگین بروتز وجود ناامنی‌ها و حضور گستردۀ مخالفین مسلح دولت در ولایات شمالی افغانستان را پذیرفته و گفت که هر چند تروریستان در تلاش ایجاد خشونت و حملات هراس افگنانه هستند، اما نیرو‌های افغان این توانایی را دارند تا حملات شورشیان را دفع کنند. این قوماندان نیرو های کل آلمانی و عساکر ماموریت حمایت قاطع در زون شمال می‌گوید که جرمنی خواهان ختم خشونت در افغانستان است و برای برقراری صلح و ثبات دایمی به همکاری نظامی‌اش به این کشور در چوکات ناتو متعهد است. آلمان در افغانستان حدود یک هزار نیروی نظامی دارد که در چوکات ماموریت حمایت قاطع در ولایات شمالی افغانستان سرگرم فعالیت مشوره‌دهی به نیروهای افغان و آموزش نظامی آنان هستند.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید