روزنامه اصلاح

هشدار وزارت صحت‌عامه از افزایش بیماری کانگو در کشور

کمیته‌ی ملی مبارزه با امراض ساری در حالی جلسه کرد که بربنیاد یافته‌های وزارت صحت عامه، واقعه‌های بیماری کانگو نسبت به سال های قبل در کشور افزایش یافته است .

بربنیاد معلومات وزارت صحت عامه، در سال ۲۰۱۶ یکصد و پنجاه و چهار واقعه‌ی کانگو درکشور ثبت و در سال ۲۰۱۷ این رقم به ۱۹۱ واقعه افزایش یافت.

به گزارش آژانس باختر؛  کانگو بیماری‌ای است که از حیوان به انسان انتقال می یابد و تب خون دهنده با خود دارد .

داکتر شاولی معروفی، رییس کنترول امراض ساری وزارت صحت عامه می‌گوید که چون در عید قربان بسیاری از شهروندان قربانی می نمایند، باید مردم به صورت کامل از اضرار این مرض آگاه شوند تا در ایام عید تدابیر پیشگیرانه را مدنظر داشته باشند. دواپاشی مواشی در دروازه های کابل و جمع آوری کثافات توسط مؤظفان شهرداری درایام عید از جمله‌ی اقداماتی است که رویدست گرفته شده است.

آگاهی قصابان و شهروندان از اضرار این مرض موضوع دیگری بودکه در جلسه به آن توافق شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید