روزنامه اصلاح

نیم قرن سینما در افغانستان؛گام‌به‌گام با جنگ و بحران

ریاست افغان فلم وزارت اطلاعات و فرهنگ، سیمینار دو روزه‌ای را زیر عنوان«سینمای افغانستان در نیم قرن اخیر» به منظور بررسی وضعیت سینما و تولید فلم و جستجوی راه های توسعۀ این صنعت در کشور برگزار کرد. این سیمینار که در وزارت امور زنان برگزار شده بود، شماری از سینماگران، فلم نامه‌نویسان و مقامات حکومتی روی چالش‌ها و راهکارهای صنعت تولید فلم در افغانستان بحث کردند.
دست اندر کاران سیمینار «نیم قرن سینما در افغانستان» هدف از راه اندازی این برنامۀ هنری را ایجاد گفتمان در مورد سینما در کشور، استفاده از فرصت‌های موجود و ارایۀ راهکارها بیان کرند.
محمدطاهر زهیر سرپرست و نامزد وزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ که در این سیمینار صحبت می‌کرد گفت که اضافه تر از نیم قرن از تأسس سینما در افغانستان می‌گذرد؛ اما بدبتختانه اندکی بعد از آغاز سینما به گونۀ رسمی، بحران در افغانستان شروع شد؛ یعنی در چهل سال گذشته سینمای این کشور پا به پای بحران پیش آمده است.
آقای زهیر نبود یک سیاست مشخص در حوزۀ سینما و تولید فلم را چالش عمده فرا راه این صنعت توصیف کرده گفت که در افغانستان جنگ و بحران سبب شده است تا یک سیاست مشخص سینمایی و سرمایه گذاری در امر توسعۀ صنعت تولید فلم وجود نداشته نباشد. به گفته او «آنچنان روزگار نکبت بار در طول این چل سال بر سر فرهنگ و هنر پیش آمده است که آنرا به یغما برده است. در برابر تمام مظاهر هنری و فرهنگی گاه چنان برخورد شدید صورت گرفته که به منظور انتقام از فرهنگ و هنر تمام پدیده های هنری ممنوع و تابو قلمداد شده است.»
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ می‌گوید که در این گونه نشست‌ها ضرورت است تا وضعیت سینما مطالعه و ارزیابی شود و در پرتو آن بازنگری صورت گیرد.
به باور او افغانستان در تمدن اسلامی جایگاه فاخر دارد؛ وضعیت نامناسب فرهنگ و هنر برخاسته از چهل سال جنگ و بحران در شأن این ملت و کشور نیست.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطر نشان کرد که توسعۀ فرهنگی مبنای تمام توسعه‌های اجتماعی است؛ بدون بدون توسعۀ فرهنگی نا ممکن است به توسعۀ اقتصادی وسیاسی دست یابیم و به ارزش های والای دموکراسی برسیم.
وی افزود که فرهنگ نمادها و ابعاد مختلف دارد؛ یکی از این نمادها سینما و هنر است. از اینرو در تمام کشورهای جهان سیاست های سینمایی و تولید فلم مشخص می‌باشد و هدف از تولید فلم باز تولید فرهنگ و ارزش اشت.
آقای زهیر با ابزاز نگرانی از وضعیت سینما در افغاستان می‌گوید که نقش ما در تولید فلم در سطح جهان شاید صفر باشد و و نیاز است تا صنعت سینما حمایت و تقویت شود.
در همین حال صحرا کریمی رییس افغان فلم یگانه چالش فرا راه صنعت سینما به خصوص نهاد افغان فلم را نبود بودجۀ کافی عنوان می‌کند و می‌گوید ما در تلاش استیم تا بودجه کافی در بخش سینما بدست آوریم.
قابل ذکر است سیمینار« نیم قرن سینمای افغانستان» به مناسبت ۵۲ سالگی تأسیس نهاد دولتی افغان فلم راه اندازی شده است.

موسسۀ دولتی افغان فلم در سال ۱۳۴۷ خورشیدی به منظور تولید فیلم اعمار شد و تا کنون ده ها فلم و مستند از آدرس این نهاد منتشر شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید