روزنامه اصلاح

نگرانی‌ها از افزایش زنان معتاد در بامیان

مسؤولان محلی و فعالان مدنی بامیان از افزایش شمار زنان معتاد در ولسوالی ورس بامیان نگران اند.

به گفته‌ی مقام‌ها تنها در روستاهای پژندور، لیگان، زیر کوه لیگان، شیوقل و سرسنگ ولسوالی ورس بامیان ۹۵ درصد خانواده‌ها معتاد به مواد مخدر اند که شماری زیاد آنان را زنان واطفال تشکیل می‌دهند.

حواگل رضایی، مدیر اجتماعی ریاست امور زنان ولایت بامیان در این باره می‌گوید که: “زنان از تریاک برای تداوی و تسکین درد استفاده کرده اند که پس از آن حتی اطفال شان مبتلا به مواد مخدر شده و در داخل خانه با اطفال شان یکجا استفاده می‌کنند.”

خانم رضایی با نگرانی افزود که شمار زنان معتاد در ولسوالی ورس رو به افزایش است و پیش از این شوراهای محلی روستاهای این ولسوالی، از افزایش زنان معتاد برای آنان اطلاع داده بودند.

یافته‌های ریاست امور زنان بامیان نشان می‌دهد که در بسیاری از روستاهای بامیان هنوز هم زنان از تریاک به عنوان مسکن و تداوی امراض زکام، سینه‌بغل، کمردردی و سردردی استفاده می‌کنند که در درازمدت سبب اعتیاد آنان شده است.

فعالان مدنی بامیان ادعا دارند که از جمع ۱۷۰۰ تن معتاد در ولسوالی ورس بامیان ۲۰ درصد آنان را زنان تشکیل می‌دهند.

محمدامین دانشیار، یکی از فعالان مدنی ولسوالی ورس بامیان گفت: “در قریه‌های پژندور، زیر کوه لیگان، لیگان، شیو‌قل و
سرسنگ اکثریت خانواده‌ها معتاد اند و متأسفانه زنان این خانواده‌ها نیز از سویی شوهران شان معتاد به مواد مخدر شده اند
“.

در حال حاضر تنها یک شفاخانه ۲۰ بستر تداوی معتادان در ولسوالی ورس بامیان فعالیت دارد

باشندگان این ولسوالی از دولت می‌خواهند که برای جلوگیری از افزایش شمار زنان معتاد، باید داکتران زن در این شفاخانه استخدام شوند تا بانوان نیز زیر پوشش برنامه تداوی قرار گیرند.

آقاحسین نظری، رئیس مبارزه با مواد مخدر بامیان افزایش آمار معتادان را در این ولایت پذیرفت: “ما تأیید می‌کنیم که در ولسوالی ورس شمار معتادان رو به افزایش است و همچنان مردهای خانواده زنان را مجبور می‌کنند که مواد مخدر استفاده کنند“.

آقای نظری، افزود که این ریاست برنامه‌های مختلف مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر را دراین ولایت روی دست دارد و ساخت یک شفاخانه ۱۰۰ بستر را نیز در این ولایت، به حکومت مرکزی پیشنهاد کرده
است
.

آمار تازۀ از افراد معتاد در بامیان به دسترس نیست، اما ریاست مبارزه با مواد مخدر، تحقیقی را برای دریافت آمار معتادان در بامیان راه اندازی کرده است.

بر اساس آمار چند سال قبل ریاست مبارزه با مواد مخدر بامیان، در این ولایت بیش از ۵۰ هزار تن به مواد مخدر معتاد بودند.

ممکن است شما دوست داشته باشید