روزنامه اصلاح

نهادهای امنیتی و دفاعی:  برای تأمین امنیت انتخابات، تدابیر جدی رویدست گرفته شده است

  وزارت امور داخله می گوید که امنیت انتخابات ششم میزان سال روان تأمین شده و مردم و نامزدان ریاست جمهوری باید در این زمینه اطمینان داشته باشند. این وزارت می گوید که تمام مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی به ولایت ها به گونۀ مصئون، انتقال یافته است.

نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله که روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت سخن می زد، گفت که تاچند روز دیگر، ۷۲ هزار تن از نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور که به خاطر تأمین امنیت انتخابات موظف شده اند، در حالت احضارات درجه یک قرار می گیرند.

رحیمی گفت تمام تدابیر امنیتی برای تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری گرفته شده و۲۰ تا ۳۰ هزار نیروی دیگر در حالت ریزرف قرار دارند.

سخنگوی وزارت امور داخله به مردم، نامزدان انتخابات و کمیسیون های انتخاباتی اطمینان داد که نیروهای امنیتی از تمام امکانات برای تأمین امنیت مراکز انتخاباتی در سراسر کشور استفاده می کنند.

در همین حال روح الله احمدزی، سخنگوی وزارت دفاع ملی اطمینان داد که عملیات ها برای سرکوب دشمن و پاکسازی مناطق جهت فراهم شدن زمینۀ انتخابات شفاف و سرتاسری ادامه دارد.

سید شاه سقیم، سخنگوی اداره مستقل ارگان های محلی گفت از تمام والی ها و ولسوالان در خواست شده است که در هماهنگی با کمیسیون مستقل انتخابات از تمام امکانات شان برای هر چه بهتر برگزارشدن انتخابات استفاده کنند.

وی همچنان افزود که به کارمندان ادارات محلی نیز خبر داده شده است که در پروسه انتخابات مداخله نکنند.

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات نیز ضمن سپاسگزاری از نیروهای امنیتی به خاطر انتقال مصئون مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی گفت که از دو روز به اینسو روند انتقال این مواد از مراکز ولایت ها به مراکز ولسوالی ها آغاز شده است.

وی افزود، تاهنوز به ۸۷ نهاد ملی و بین المللی، اعتبارنامه نظارت از انتخابات توزیع شده است و بیشتر از ۸۰ هزار ناظر نیز ثبت نام شده اند.

عبدالعزیز ابراهیمی گفت که تاکنون ۸۳ هزار کارمند ارشد کمیسیون مستقل انتخابات شامل آموزگاران ارشد، آموزش های لازم را فرا گرفته اند و نزدیک به ۱۰۰ هزار کارمند کمیسیون مصروف آموزش اند.

او اطمینان داد که کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات شفاف و مطلوب، در ششم میزان آماده گی کامل دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید