روزنامه اصلاح

نتایج بررسی‌های کمیتۀ تخنیکی بررسی قضایای قتل خبرنگاران اعلام شد

کمیتۀ تخنیکی بررسی قضایای قتل خبرنگاران که حدود سه ماه پیش و به دنبال نامۀ اعتراضی مرکز خبرنگاران افغانستان ایجاد شد، روز گذشته نتایج بررسی هایش را در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت ریاست جمهوری، ارایه کرد.
لطیف محمود، رییس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت، ریاست کمیتۀ تخنیکی را برعهده داشت و نمایندگانی از وزارت امور داخله، لوی څارنوالی، مرکز خبرنگاران افغانستان، فدراسیون خبرنگاران افغانستان و مرکز حمایت از زنان خبرنگار؛ عضویت آن را داشتند.
آقای محمود اطمینان داد که اعضای کمیتۀ تخنیکی، به ویژه وزارت امور داخله و لوی څارنوالی بررسی هایشان را در زمینۀ رسیدگی به قضایای قتل خبرنگاران تکمیل کرده اند.
او تأکید کرد که حکومت برمبنای مادۀ ۵۰ قانون اساسی، قانون دسترسی به اطلاعات، قانون رسانه های همگانی، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر وسایر اسناد مرتبط ملی و بین المللی؛ متعهد به یک جامعه باز، کثرت گرا، چند صدا و جامعه ای که در آن آزادی بیان به عنوان یک اصل وحقوق اساسی وبنیادین شهروندان پنداشته می شود، معتقد است.
سپس طارق آرین، عضو کمیتۀ تخنیکی بررسی قضایای قتل خبرنگاران وسخنگوی وزارت امور داخله گفت: از مجموع ۱۱۵ قضیۀ قتل خبرنگاران که بر اساس خواست مرکز خبرنگاران افغانستان مورد بررسی قرار گرفت، ۳۰ قضیۀ آن به لوی څارنوالی فرستاده شده است. او در همین حال افزود که عاملین ۲۸ قضیه در درگیری با پولیس از بین رفته اند، ۸ قضیه زیر کشف قرار دارد، عاملین دو قضیه در خارج از کشور به سر می برند و عامل ۴۷ قضیه دیگر گروه طالبان شناخته شده اند که هم اکنون نیز دست به قتل وکشتار مردم می زنند.
به دنبال آن، جمشید رسولی، عضو کمیتۀ تخنیکی بررسی قضایای قتل خبرنگاران وسخنگوی لوی څارنوالی در این کنفرانس خبری گفت: به ۳۰ قضیۀ قتل خبرنگاران براساس در خواست مرکز خبرنگاران افغانستان، در روشنایی احکام قانون به گونۀ جدی رسیدگی شده است.
او با اشاره به آنکه در پیوند به ۳۰ قضیۀ قتل ۵۶ تن در مرکز و ولایت ها شناسایی، بازداشت وگرفتار شده اند، افزود: بر اساس تحقیق و مطالبۀ مجازات، لوی څارنوالی شاهد حکم مجازات ۱۶ تا ۳۰ سال حبس و حتی اعدام، به عاملین قتل های خبرنگاران بوده است.
در ادامه، شاه محمود شینواری، عضو کمیتۀ تخنیکی بررسی قضایای قتل خبرنگاران و عضو مرکز خبرنگاران افغانستان؛ فریده نیکزاد، عضو کمیتۀ تخنیکی و رییس مرکز حمایت از زنان خبرنگار و حجت الله مجددی، عضو کمیتۀ تخنیکی ونمایندۀ فدراسیون ژورنالیستان و رسانه های افغانستان با ابراز خوشبینی از بررسی مجدد قضایای قتل خبرنگاران از سوی کمیتۀ تخنیکی، خواستار رسیدگی جدی قضایای تحت کار نهاد های امنیتی، عدلی و قضایی در این زمینه شدند.
مجددی، افزود که به تمام قضایای خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی شده است و در حال حاضر هیچ قضیه‌ای بدون رسیدگی باقی نمانده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید