روزنامه اصلاح

نا امنی در پایتخت جدی گرفته شود

 شهروندان کابل از نهادهای امنیتی و دفاعی می خواهد که نا امنی ها در پایتخت را جدی بگیرند. شهروندان از وقوع رویداد های مخل امنیت وآسایش مردم شاکی اند. رویداد های چون قتل به خصوص قتل های هدفمند، سرقت های مسلحانه، سرقت های وسایط، اختطاف و دزدی های شبانه منازل و…، شهروندان پایتخت را نگران کرده است. در روز های اخیر گواه دستکم چند مورد حمله‌ی مسلحانه در پایتخت بودیم وطی آن یک فعال سیاسی و دوتن شهروند عادی هدف قرار گرفته و منجر به مجروحیت این فعال سیاسی و قتل یک شهروند عادی گردید.

      شهروندان کشور از تشدید نا امنی در نواحی پایتخت به خصوص از طرف شب می باشند. آنان می  گویند در برخی از این نواحی شب هنگام گشت وگذار نا ممکن است واگر احیاناً کسی ویا کسانی بنا بر ضرورت از خانه های خود بیرون شوند، در کوچه پس کوچه ها هدف حمله از سوی دزدان مسلح قرار گرفته و دار و ندار خود را از دست می دهند. بنا بر اظهارات این شهروندان، دزدی وسایط در نواحی شهر کابل بیداد می کند و روزی نیست که گواه چندین مورد از واقعات دزدی وسایط در پایتخت نباشیم.

     این ایجاب آن را می کند که نهادهای امنیتی و دفاعی در زمینه‌ی شناسایی عوامل این نا امنی و خلاف ورزی ها بیشتر از گذشته فعال شوند و تلاش بیشتر از پیش انجام دهند. پولیس باید حلقات و دسته جاتی را که احتمال می رود در این نا امنی ها دست داشته باشند ویا افراد واشخاصی که محتمل است اعمال خلاف قانون را مرتکب شده و دست به دزدی و قتل واختطاف وسرقت مسلحانه می زنند را شناسایی وبه پنجه‌ی قانون بسپارند. در عین حال در برابر آنها از شدت عمل کار گرفته شود و به شدید ترین وجهی با آنان برخورد شده و قانون بر آنها تطبیق گردد. زیرا به هیچ صورت جرم این ها سبکتر از جرایم گروه های تروریستی و هراس افگن نمی باشد. چون این ها نیز به نحو دیگری با قانون و نظام و مردم افغانستان در حال جنگ اند. به این لحاظ ایجاب میکند که به شدت تمام در برابر عوامل مخل امنیت در کابل و شهرهای دیگر ایستاده گی صورت بگیرد.

     به باور شهروندان پایتخت برنامه هایی را که وزارت امور داخله در گذشته روی دست داشت ونیز برنامه‌ای را که هفته های اخیر به اجرا گذاشته بود از قبیل جمع‌آوری اسلحه از نزد افراد غیر مسئوول وتوقف وسایط بی نمبر پلیت و شیشه سیاه ویا هم برخورد در برابر زورگویان و قانون گریزان و…، باید با قوت تمام عملی و ادامه یابد. زیرا با آنکه عوامل نا امن کننده و بروز رویداد های جرمی به کنش این ها خلاصه نمی شود و عوامل زیادی در این نا امنی ها دخیل می باشد؛ اما بدون شک اینها که گفتیم بخش مهمی از عواملی اند که در وقوع  این رویداد ها دخیل و موثر می باشند.

    در صورتی که نا امنی ها جدی گرفته نشود و با عوامل دخیل در آن ها با شدت هر چه تمام برخورد صورت نگیرد، باعث می شود مردم از نهادهای تنفیذ قانون نا امید شوند و نسبت به دولت اعتماد خود را از دست دهند و میان مردم با دولت فاصله ایجاد شود. همچنین باعث می شود که مردم اطمینان خود نسبت به اوضاع را از دست بدهند و سبب می شود که اثرات ناگواری بر سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی وارد کند. آن تعداد از سرمایه گذارانی که احساس امنیت وآسایش نکنند، وادار به این میشوند که سرمایه های خود را از کشور خارج کرده و به بیرون از کشور انتقال دهند.

ممکن است شما دوست داشته باشید