روزنامه اصلاح

نارسایی‌ها در زمینه‌ی مجادله در برابر شیوع ویروس کرونا

ثبت واقعات مثبت ابتلا به ویروس کرونا از زمان مشاهده ی اولین نشانه های شیوع آن در افغانستان در بالاترین حد خود رسیده است. اکنون شمار واقعات مثبت کرونا در کشور به بیش از ۴۰۰۰ واقعه رسیده است. سرعت انتشار این ویروس از سوی وزارت صحت عامه” خطرناک تر از هر وقت دیگر “، دانسته شده که “حالا هر خانواده، هر شهر وهر ولایت در تهدید مستقیم قرار دارد “.

این همه در حالی است که دولت افغانستان به ویژه سکتور صحت کشور و وزارت صحت عامه از همان آغاز تابه اکنون سرگرم مجادله برای کنترول و پیشگیری از شیوع و انتشار بیشتر ویروس ومبارزه با پیامد های اقتصادی واجتماعی آن از طریق تشکیل یک کمیته ی دولتی تحت ریاست معاون رییس جمهور بوده است. در این مدت تلاش های وسیعی صورت گرفت تا هم از گسترش شیوع و ابتلا به ویروس جلوگیری به عمل آمده وهم از مشکلات وچالش هایی برخاسته از آن پیشگیری گردیده وبه شهروندان متضرر از آن رسیدگی به عمل آید.

ارزیابی هایی که از مساعی دولت افغانستان در راه مجادله با شیوع ویروس کرونا تا اکنون صورت گرفته این مجادله به طرز نسبی خوب دانسته میشود. طوری که گفته میشود سبب شده اوضاع تا اکنون زیر کنترول بوده و باعث شده تا از بروز یک بحران مانند برخی کشور های دیگر جلوگیری شود. و اما در عین زمان از برخی نارسایی ها هم صحبت می شود که سبب شده آنگونه که انتظار می رفت از شیوع ویروس تا به این اندازه که در حال حاضر است، پیشگیری نشود و از نظر زمانی هم نتوانسته به زودترین زمان ممکن جلو انتشار ویروس گرفته شود. چنانکه از نظر جغرافیایی با به ثبت رسیدن اولین واقعه ی مثبت ویروس کرونا در ولایت نورستان در دو روز گذشته، متاسفانه هم اکنون هر سی وچهار ولایت به این ویروس مبتلا شده است.

این نارسایی ها در دو بخش قابل ارزیابی است. یک؛ نارسایی ها در مورد طرز برخورد شهروندان در ارتباط با شیوع ویروس کرونا وضرورت اقدامات پیشگیرنده از گسترش آن. دو؛ نارسایی های موجود در مورد تلاش های دولت وبه خصوص در زمینه ی اجراآت سکتور صحت عامه. این هر دو سبب شد که علی رغم تلاش ها در راه پیشگیری از شیوع بیشتر وگسترش انتشار ویروس متاسفانه میزان ابتلا ونیز گسترده گی ساحه ی جغرافیایی شیوع بیرون از حد انتظار بوده باشد، به گونه ای که اکنون وزارت صحت عامه آن را ” خطرناک تر از هر وقت دیگر “، ارزیابی کند.

برخورد شهروندان با پدیده ی کرونا به هیچ وجه مطابق انتظار نبود. شهروندان مقررات محدودیت آمد وشد و ممنوعیت اجتماعات و همایش ها را همه رعایت ودر برابر آن تمکین نکردند. علی رغم انکه دولت و نهاد های مربوط به سکتور صحت عامه وکمیته ی دولتی حالت اضطرار مجادله در برابر شیوع ویروس کرونا به کرات وبا جدیت تمام از شهروندان به ویژه در شهر ها ومناطق پرجمعیت خواستند تا در خانه های خود بمانند وجز در موارد ضروری در کوچه و بازار گشت وگذار نکنند و به هیچ وجه اجتماعات و همایش ها تشکیل ندهند؛ اما از همان اول متاسفانه گواه تمرد شهروندان از این مقررات بودیم. علی رغم اینکه نهادهای امنیتی در تطبیق این مقررات جدیت به خرج دادند و اما هیچگاه بازار ها به طور همه جانبه تعطیل نگردیده و داد وستد وگشت وگذار متوقف نشد. بر خلاف سایر کشور های اسلامی و توصیه و تاکیدات وزارت ارشاد، حج و اوقاف و شورای سراسری علمای کشور، از اجتماعات مذهبی وگردهمایی ها در مساجد برای ادای جمعه وجماعات جلوگیری نگردید. در روز ها وحتا هفته های اول برخی رستورانت ها وهوتل ها گواه برگزاری محافل خوشی و مساجد برخی محلات شاهد برپایی ختم و خیرات وبرگزاری محافل فاتحه خوانی و…، بوده است.

دلیل این برخورد خلاف انتظار شهروندان، ظاهرا اطلاع رسانی ناکافی پیرامون شیوه ی انتشار و شیوع ویروس کرونا و نحوه ی عملکرد آن و عدم درک دقیق و واقعبینانه از آن خطراتی که می تواند به وجود آورد وچگونه گی پیشگیری درست از آن دانسته شده است واما آنگونه که مشاهده شد شهروندان هیچگاهی خطر ویروس را جدی نگرفتند وبا این بهانه که اگر در خانه های خود بمانند چه بخورند و نفقه ی خانواده ی خود را از کجا تهیه کنند، از خانه بیرون زده وبه بازار ها و جاده ها به گشت وگذار پرداخته و به کسب وکار خود ادامه دادند. برخی صرفا برای تماشای اوضاع پیرامون پس از شیوع ویروس کرونا ونافذ شدن قرنطین از خانه به بیرون زده و اقدام به آمد وشد به بازار ها و گشت وگذار در سطح جاده ها وکوچه ها کردند.  برخی از شهروندان وحتا خواص جامعه هیچگاهی

شیوع ویروس کرونا را آنگونه که اتفاق افتاده ویا است نپذیرفتند و برعکس اذعان به این کردند که این توطیه ای از سوی «کفار» برای تضعیف اعتقاد و باور و نیز کمرنگ کردن آیین های مذهبی و دینی مسلمانان بوده و برای کاستن از علاقه ی مسلمانان در اشتراک به مراسم دینی طراحی وبه اجرا گذاشته شده است. برخی اذعان به این کردند که مساجد جای شفا بوده واز اینکه محل توجه خداوند است مکان امن در برابر همه ی آفات می باشد و جای نجات از امراض است. در حالیکه اکثریت وبه ویژه علمای جید در سطح کشور های اسلامی واز جمله افغانستان  ابراز می دارند که آفات و امراضی چون ویروس کرونا پدیده های طبیعی اند و ارتباطی به دین و دینداری ندارد.. آنان باور دارند که دستور شریعت ودین در یک چنین اوضاع واحوالی این است که تدابیر وقایوی نهاد ها و افراد نخبه ومتخصص در عرصه ی طبابت باید جدی گرفته شود تا باعث دفع خطر از مسلمانان شده وجلو خطرات ناشی از آن گرفته شود.

نارسایی ها در کار سکتور صحت در آن بوده است که:

یک؛ میزان معلومات در خصوص ویروس کرونا و نحوه ی عملکرد و شیوه های موثر مقابله با آن در آغاز نزد این سکتور به اندازه ی کافی نبوده است. چنانکه هنوز ناشناخته های زیادی پیرامون این ویروس و نحوه ی عملکرد و راه های موثرتر مجادله با آن حتا در سطح جهان موجود است. این کمبود معلومات باعث آن شد که از خود جامعه ی صحی واز میان داکتران  قربانی بگیرد وتعدادی از داکتران وپرسونل صحی از این مجرا مصاب به ویروس و قربانی شوند.

دو؛ کمبود تجهیزات و مواد مورد نیاز برای شناسایی وتثبیت ابتلا به ویروس وتداوی وعلاج بیماران مصاب در مراکز مربوط به مجادله در برابر آن. کمبود و در برخی حالات نبود تجهیزات ومواد مورد نیاز روند بررسی نمونه های مشکوک وتشخیص و تثبیت ابتلا به ویروس را به کندی مواجه کرده و وقفه های ناخواسته ای را در فرایند مربوط به وجود آورده که سبب شده به موقع عملیه ی تجرید و تداوی مریض صورت نگیرد و باعث شیوع وانتشار به دیگران شود.

سه؛ وجود ضعف آشکار در سیستم ایمنی حتا در خود مراکز صحی اختصاص یافته برای مجادله در برابر شیوع ویروس کرونا. این مسئله به خصوص در گذشته باعث شد که متاسفانه ده ها تن از داکتران وپرسونل صحی مصاب به ویروس کرونا شوند و مع الاسف به مرگ تعدادی از داکتران وپرسونل صحی منجر گردد و ما چهره ها وافراد لایقی را از دست بدهیم.

چهار؛ در کل مدیریت این روند از همان ابتدا با ضعف ها ومشکلاتی به همراه بوده است که باعث شد وزارت صحت به تغییرات حتا تا سطح مقامات عالی رتبه ی این وزارت دست بزند و بار ها تغییراتی را در سطوح مختلف مدیریتی شفاخانه ها و مراکز صحی اختصاص یافته برای مجادله علیه شیوع ویروس کرونا بیاورد.

این ها همه باعث آن گردید که بر خلاف انتظار و پیش بینی ها عمر گردش ویروس کرونا در جامعه طولانی تر و میزان مصاب شده گان بیشتر و تعداد قربانیان زیادتر شود.

امری که ایجاب آن را می کند تا روند مجادله با شیوع ویروس کرونا دایما آسیب شناسی شده و چالش ها و مشکلات مورد شناسایی قرار گرفته وبه زودترین فرصت ممکن مرفوع شود تا با گذشت هر روز  قوی تر از پیش ظاهر شده وبا موثریت در برابر شیوع آن مجادله صورت گرفته و دامن این ویروس از بستر جامعه افغانی گرد شود و با زیر کنترول آوردن گردش اجتماعی ویروس، ما پایان شیوع ویروس را اعلام کنیم.

عنابی

ممکن است شما دوست داشته باشید