روزنامه اصلاح

موضع گیری واضح رییس جمهور در رابطه به جنگ و صلح با طالبان

 

رییس جمهورغنی روز گذشته در شورای ملی حضور یافت و موضع و دیدگاه خود در رابطه اوضاع جاری، جنگ، صلح و چگونگی تعامل با طالبان را بیان کرد. موضع گیری رییس در رابطه اوضاع جاری و بیان حقایق پیرامون مسایل جنگ و صلح با طالبان از چند لحاظ حایز اهمیت است. در قدم نخست مردم افغانستان انتظار داشتند تا رییس جمهور حقایق را با ملت شریک ساخته و ابهامات و شک و تردیدها را دور کند و زوایای تاریک جنگ جاری را روشن سازد. با تشدید خشونت ها در کشور و سقوط برخی ولسوالی ها به دست گروه طالبان، شایعات زیادی در جامعه پخش گردید و دیدگاه ها و نظریات گوناگونی رد و بدل شد. شماری به این عقیده بودند که گویا دولت اراده ای برای سرکوب گروه طالبان ندارد و یا هم اینکه گویا ولسوالی ها و بندرگاه ها به گونه عمدی رها گردیده و در اختیار طالبان قرار داده شده است. شماری هم به این شایعات دامن می زدند که ممکن است مناطق مختلف در ولایات شمالی و مرکزی در پی یک معامله ای میان حکومت و طالبان سقوط داده شده است. اما رییس جمهورغنی در سخنرانی روز گذشته اش در پارلمان به تمام این پرسش ها پاسخ داد و به مسایل بسیار مهمی تماس گرفت. رییس جمهور به گونه واضح گفت که روند کنونی صلح با طالبان به موفقیت نمی رسد. رییس جمهور گفت فشارهای زیادی از آدرس کشورهای ذیدخل در روند صلح بر دولت و حوزه جمهوریت وارد شد و این فشارها سبب گردید تا امتیازات بی حد و حصری به طالبان داده شود. موضع گیری روز گذشته رییس جمهور روشن ساخت که دولت نیت و اراده‌ قاطع دارد تا طالبان را در میدان جنگ شکست بدهد و این گروه را وادار به این کند تا به ندای صلح دولت و ملت افغانستان لبیک بگوید. رییس جمهور پیام بسیج ملی داد و از تمامی رهبران جهادی، شخصیت های سیاسی، اعضای پارلمان و احزاب و چهره های با نفوذ خواست تا مردم را علیه طالبان بسیج کنند و در روند مبارزه با این گروه همکاری نمایند. رییس جمهورغنی به صورت کل پیام های خوب و امیدوارکننده ای به مردم داشت. مهمترین پیام رییس جمهور این بود که سرنوشت جنگ به زودی به نفع دولت افغانستان تغییر خواهد کرد. دولت افغانستان آماده است از تمام ظرفیت و امکاناتش استفاده کند تا اوضاع امنیتی را بهبود بخشد و بحران جاری را مهار نماید. پیش از این یک نوع سردرگمی عجیبی در کشور حاکم بود. جنگ و صلح به گونه همزمان تعقیب می گردید. در حالی که بیشترین نقاط کشور درگیر خشونت های طالبان بود، هیئت مذاکره کننده‌ دولت در قطر حضور داشت و منتظر چراغ سبز نمایندگان طالبان بود تا به میز مذاکره حاضر شوند. اما اکنون این وضعیت تغییر کرده است. رییس جمهورغنی گفت دولت افغانستان سرنوشت صلح را در میدان جنگ تعیین می کند. جز این راه دیگری هم باقی نمانده است. زیرا طالبان نیت و اراده ای برای صلح ندارد. طالب برای پیروزی نظامی کمر بسته و جز رسیدن به قدرت کامل و احیای حکومت مورد نظرش به چیز کمتری قناعت ندارد. از اینرو طالب باید وادار به صلح و توقف خشونت شود. طالبان باید به این نتیجه برسند که از طریق جنگ و خشونت نمی توانند به قدرت برسند. این امر زمانی تحقق می یابد که این گروه در میدان جنگ شکست بخورد و در مسیر صلح برگردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید