روزنامه اصلاح

منافع ملی و حقوق مردم،خطوط قرمز دولت در گفتگوهای صلح

    این روزها مسئله‌ی دیدار نماینده‌ی ویژه‌ی وزارت امور خارجه‌ی امریکا در زمینه‌ی صلح افغانستان و هیئت همراهش با نمایندگان گروه طالبان در شهر دوحه‌ی کشور شاهی قطر سرخط خبر ها و موضوع بحث داغ در رسانه های داخل و خارج از کشور است. گزارش هایی که به نشر رسیده، حاکی از آن است که دو طرف روی یک سلسله موضوعات به توافق رسیده و هنوز مسایل دیگری است که لازم است در نشست های بعدی روی آن صحبت صورت گرفته و توافق شود.

    گزارش های منتشر شده بیانگر این است که طرفین مذاکره کننده روی برخی مسایل واز جمله خروج نیروهای امریکایی از افغانستان مطابق با یک جدول زمانی مشخص، اطمینان ازینکه طالبان نمی گذارند که گروه های چون القاعده و داعش کدام تهدیدی را از خاک افغانستان علیه منافع ایالات متحده‌ی امریکا به وجود آورند و…، به توافق رسیده واما بحث گفتگوی گروه طالبان با دولت افغانستان که از آن به عنوان ” مذاکرات بین الافغانی” یاد می شود و اعلام آتش بس طویل المدت و برخی مسایلی دیگری است که گفته می شود تا اکنون روی آن کدام توافقی به عمل نیامده است و قرار است در نشست های بعدی روی آن ها صحبت شود.

     اما زلمی خلیلزاد، نماینده‌ی ویژه‌ی وزارت امور خارجه امریکا در زمینه‌ی گفتگو های صلح افغانستان گفته است که معنی توافق صلح این است که روی همه‌ی مسایل توافق به عمل آید، در غیر آن به باور او به این معنا است که هیچ توافقی صورت نگرفته است. آقای خلیلزاد روی آغاز ” مذاکرات بین الافغانی” تاکید می نماید و منظور او ظاهراً این است که توافق صلح به معنای گفتگو و سرانجام توافق دولت افغانستان با جانب طالبان روی یک میکانیزم مشخصی برای صلح در افغانستان است و اگر گروه طالبان حاضر نشود که با جانب دولت مذاکره کرده و به یک نتیجه‌ی مشخصی برای صلح نرسد، همه چیز در حکم هیچ است.

    موضوعی که هم دولت افغانستان و هم جریانات سیاسی و نهاد های مدنی و شهروندان کشور بدان معتقد اند و روی آن تاکید می ورزند. زیرا اگر چنین نشود، صلح معنایی نخواهد داشت و می تواند فقط یک فریب بوده باشد. چون نیروهای خارجی ولو افغانستان را ترک هم بکنند، اما تا وقتی که دولت افغانستان وگروه طالبان به عنوان دو طرف اصلی درگیری به یک توافق صلح نرسند، بحران در کشور خاتمه نخواهد یافت و مشکلات همچنان ادامه یافته وجنگ و خشونت به گونه‌ی دیگری تداوم می یابد.

    چنانکه صلح تنها ختم جنگ هم نمی باشد. بلکه صلح واقعی زمانی محقق می شود که علاوه بر پایان یافتن درگیری ها و خشونت ها، همه‌ی آن موضوعات ومسایلی حل شود که باعث شده ویا سبب می شود که جنگ وخشونت در یک کشور و در یک جامعه به وقوع بپیوندد. صلح بدون تامین عدالت اجتماعی، برابری انسانی، رسمیت حقوق بشری، احترام به حقوق شهروندی و مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت کشور و مردم افغانستان و…، ممکن نیست که محقق شود. زیرا تا زمانی که موضوعات و مسایلی که بدانها اشاره شد تامین وتضمین نگردد، هر زمانی پتانسیل جنگ و نزاع در میان جامعه موجود می باشد. مردم افغانستان به دنبال صلحی اند که سبب اتلاف حقوق شهروندی شهروندان افغانستان، اتلاف آزادی های مدنی، از بین بردن زمینه های مشارکت هر یک از شهروندان در تعیین سرنوشت خویش و کشور و…، نگردد وسبب نگردد که سایه‌ی استبداد و ستم بار دیگر بر آنان بیافتد.

    چنانکه افغان ها به د نبال صلحی اند که منافع ملی مردم افغانستان مصئوونیت داشته باشد. حاکمیت ملی مردم افغانستان آسیب نبیند وتمامیت ارضی کشور ما با مخاطره رو به رو نشود. افغان ها صلح می خواهند، اما نه به قیمت زیر سوال رفتن استقلال سیاسی، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی کشور. به همین خاطر هم است که همه‌ی اقشار جامعه، جریانات و احزاب سیاسی، نهاد های مدنی و  طبقات اجتماعی، ضمن آنکه از سلسله نشست ها وگفتگو های ایالات متحده‌ی امریکا و طالبان حمایت کرده اند، روش و شیوه‌ای که تا اکنون گفتگو ها به پیش برده شده را نپذیرفته وبا جدیت میخواهند که گفتگو های صلح میان دولت افغانستان که از مشروعیت داخلی وبین المللی برخوردار بوده ودر حقیقت نماینده‌ی واقعی، مشروع وقانونی مردم افغانستان محسوب میگردد وگروه طالبان صورت بگیرد.

    موضع دولت افغانستان که سال ها است برای رسیدن به صلح وپایان جنگ وخشونت تلاش نموده هم همین است. محمد اشرف غنی، رییس جمهور در پیامی که روز گذشته عنوانی مردم افغانستان صادر نمودند با اشاراتی بر اشتباهات تاریخی که در چندین دهه‌ی گذشته از سوی حکومت های وقت کشور صورت گرفته و ضرورت عدم تکرار آن اشتباهات گفت که منافع ملی مردم و نیز حقوق مردم افغانستان از جمله‌ی خطوط قرمز دولت افغانستان برای صلح است. اوتاکید کرد که دولت و مردم افغانستان صلح میخواهند، اما نه به قیمت منافع ملی و حقوق مردم افغانستان. رییس جمهور گفت که دولت افغانستان میخواهد منافع ملی و حقوق مردم افغانستان محفوظ و مصئون بماند.

ممکن است شما دوست داشته باشید