روزنامه اصلاح

منابع و امکانات دولتی به گونه‌ شفاف و مؤثر به مصرف برسد

رئیس جمهور غنی می گوید منابع و امکانات دولتی باید به گونه شفاف و موثر به مصرف برسد و روایت واضحی در راستای مبارزه با فساد اداری ایجاد گردد. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری؛ رییس جمهورغنی در نشست گزارش دهی وزارت مالیه که در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردیده بود، گفت که این وزارت حمایت رهبری حکومت و همکاری سایر ادارات را در راستای مبارزه با فساد و تطبیق اصلاحات با خود دارد. خبرنامه ارگ ریاست جمهور می افزاید که مسئولین وزارت مالیه در نشست گزارش دهی، پلان تخنیکی خویش را برای مبارزه با فساد اداری و تطبیق اصلاحات، با رئیس جمهور شریک ساختند.
آنان افزودند که پلان وزارت مالیه در شش محور از جمله بودجه، تعهدات، تدارکات، مدیریت قراردادها، پرداخت ها و تفتیش ترتیب شده است.
در این جلسه روی بخش های مختلف پلان متذکره صحبت شد و تاکید صورت گرفت که ضمن بهبود پلان، با وزارت ها و سایر ادارات دیگر نیز شریک ساخته شود.
رئیس جمهور طی نشست جداگانه با مسئولین وزارت مالیه و شمار دیگری از وزارت ها و ریاست های مستقل، در رابطه به پلان وزارت مالیه نیز صحبت کرد.
در این نشست در خصوص آوردن اصلاحات در مصارف، همکاری بیشتر ادارات مربوطه با همدیگر، تجدید نظر و دقت لازم بالای مصارف بودجه و آمادگی در رابطه به بودجه وسط سال و سال آینده صحبت گردید و تاکید صورت گرفت که در بررسی بودجه وسط سال، آنعده اداراتی که پروژه های آنان تا اکنون آغاز نگردیده، بودجه شان برای برنامه های قابل تطبیق دیگر مدنظر گرفته خواهد شد.
به همینگونه خاطرنشان گردید که وزارت ها به منظور استفاده موثر از کمک چهار میلیارد دالری، ظرفیت های لازم را به وجود آورند و شفافیت در قراردادها و بخش های مختلف دیگر نیز به میان آید.

ممکن است شما دوست داشته باشید