روزنامه اصلاح

معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ از سوی مشرانو جرگه تقدیر شد

رهبری مشرانو جرگه، محمد اجمل شاهپور، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ را تقدیرشد .

به گزارش آژانس باختر: هیئت رهبری مشرانوجرگه به منظور قدردانی از فعالیت های معینیت امور جوانان در جهت بیداری و رشد سیاسی و فرهنگی جوانان و تنظیم و تدوین استراتیژی ملی جوانان، معین امور جوانان را تقدیر کرد .

در نشستی که به این منظور در شورای ملی برگزارشد، عبدالله قرلق منشی مشرانو جرگه حین اعطای تقدیرنامه و نشان مشرانوجرگه به معین امورجوانان، از کارکردهای وی به قدردانی یاد کرد .

او تلاش های معینیت امورجوانان را ارزشمند توصیف کرد و  پارلمان آموزشی جوانان را دستاورد بزرگ معینیت امور جوانان دانست و همکاری مشرانو جرگه را با این اداره ابراز کرد .معین امور جوانان، از مشرانوجرگه به خاطر قدردانی از کارکرد های معینیت امور جوانان تشکر کرد و کار برای جوانان را افتخارخود دانست و از حمایت و همکاری مشرانو جرگه ابراز خرسندی کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید