روزنامه اصلاح

معاون رئیس جمهور: مردم غزنی طرح مشترک خود را در مورد برگزاری انتخابات پارلمانی به حکومت ارائه کند 

در جلسه‌ای که با اشتراک معاون اول ریاست اجرائیه، بزرگان ولایت غزنی، نمایندگان کمیسیون‌های انتخاباتی و نمایندگان حکومت، بعد از ظهر روز دوشنبه به ریاست استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور برگزار شده بود، در مورد برگزاری انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی تصامیم لازم اتخاذ گردید.

این جلسه با اشتراک متنفذین، نمایندگان اقوام، استادان دانشگاه و مقامات عالیرتبۀ دولتی ولایت غزنی، انجنیر محمد‌خان معاون اول ریاست اجرائیه، عبدالمتین‌ بیگ رئیس ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی، داکتر طالب مشاور ارشد رئیس جمهور، با حضور نمایندگان کمیسیون‌های انتخاباتی در دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری برگزار گردید.

معاون دوم رئیس جمهور، انسجام و همبستگی تاریخی اقوام مختلف در ولایت غزنی را یک الگوی موفق و پسندیده عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد که این اتحاد و هم‌پذیری در زمینه‌های مختلف ادامه پیدا کند و تقویت شود.

استاد دانش در خصوص موضوع انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی گفت که حکومت در مورد برگزاری انتخابات و حق دسترسی این شهروندان در تعیین نمایندگان‌شان در شورای ملی مسئولیت دارد ولی چگونگی تفاهم برای حل موضوع انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی را به خود شهروندان و بزرگان ولایت غزنی سپرده است. وی تأکید کرد که تأخیر انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و مردم غزنی با انسجام و هم‌پذیری همیشگی باید طرح مشترک خود را در مورد برگزاری انتخابات غزنی به جانب حکومت ارائه کند.

رئیس جمهور در ملاقات خود با سران و بزرگان ولایت غزنی در سفر اخیرش به این ولایت نیز تصریح کرده بود که بزرگان و شهروندان ولایت غزنی طرح و پیشنهاد مشخص‌شان در مورد برگزاری انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی را به استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور و معاون اول ریاست اجرائیه جهت تصمیم‌گیری های لازم ارائه نماید.

در همین راستا شورای امنیت ملی نیز به معاون دوم رئیس جمهور، معاون اول ریاست اجرائیه و رئیس اداره مستقل ارگان‌های محلی وظیفه سپرده بودند که در این مورد با بزرگان ولایت غزنی جلسات مشترک را دایر نمایند.

در این جلسه که به همین منظور در دفتر استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور گرفته شده بود، پس از ارائه نظرات شرکت‌کنندگان سرانجام با جمع بندی معاون رئیس جمهور فیصله شد که یک هیأت معین از بزرگان ولایت غزنی در کابل در روزهای پیش رو به ولایت غزنی سفر کنند تا زمینه را برای جلسات هماهنگی در ولایت غزنی فراهم سازند.

طبق فیصله این جلسه، بزرگان اقوام مختلف ولایت غزنی ابتدا در میان خود و سپس در یک جلسه مشترک میان اقوام مختلف این ولایت، طرح مشترک و نهایی‌شان برای چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی را به حکومت افغانستان ارائه کنند.

در این جلسه فیصله شد که در صورت لزوم نمایندگان حکومت وحدت ملی به شمول نمایندگان کمیسیون های انتخاباتی نیز در جلسه نهایی‌سازی طرح مشترک شهروندان ولایت غزنی به این ولایت سفر خواهند کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید