روزنامه اصلاح

معاون رئیس جمهور: شفاخانه‌ی محمدعلی جناح در غرب کابل به زودی افتتاح می‌شود

جمعی از اعضا و هیئت رهبری انجمن صحی غرب کابل، روز پنج‌شنبه با استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری دیدار کرده و مطالبات خویش را با وی در میان گذاشتند.

اعضای انجمن صحی غرب کابل در رابطه به سکتور صحت، نحوه‌ی تقرری از سوی اداره‌ی اکمال تخصص، فعال نشدن شفاخانه‌ی محمدعلی جناح در غرب کابل و دیگر موضوعات مرتبط به بخش صحت، به معاون رئیس جمهور معلومات دادند.

آنان برخورد تبعیض آمیز در مقرری ها و نحوه رسیدگی به مریضان در برخی از ارگان صحی و شفاخانه های دولتی را به عنوان یک چالش جدی یاد کردند.

در این دیدار همچنین از عدم فعال شدن شفاخانه‌ی محمد علی جناح در غرب کابل که مدت سه سال است کار ساخت آن تکمیل شده و هنوز افتتاح نشده است، از معاون رئیس جمهور درخواست شد تا به ادارات مربوطه هدایت دهد که آن شفاخانه به زودی فعالیت خویش را آغاز کند.

 استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور با توجه به دست آوردها در سکتور صحت گفت که هنوز هم مشکلاتی در سطح کلی وجود دارد و اما حکومت برای حل این چالش ها اراده‌ی جدی دارد.

وی در خصوص افتتاح شفاخانه‌ی محمد علی جناح گفت: این شفاخانه به زود ترین فرصت ممکن به فعالیت آغاز می‌کند. استاد دانش افزود: امید‌وارم بخشی از مشکلات باشندگان شهر کابل به خصوص مردم غرب کابل برای دسترسی به خدمات صحی با آغاز به کار شفاخانه‌ی محمد علی جناح حل گردد که این می‌تواند یک دست آورد خوب برای مردم و حکومت نیز باشد.

معاون رئیس جمهور در رابطه به تقرری ها در وزارت صحت عامه گفت که تبعیض و تعصب به هیچ وجهه قابل تحمل نیست و تأکید کرد که برای رسیدگی به مشکلات مردم در زمینه های مطرح شده، از طریق ادارات مسؤول اقدام خواهد کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید