روزنامه اصلاح

  مسؤول آگاهی‌عامه‌ی‌ برنامه‌ی ملی واکسین پولیو: خانواده‌هایی که در مناطق ناامن زندگی می‌کنند اطفال شان را به ولسوالی‌های امن برده و واکسین پولیو کنند

تطبیق واکسین پولیو  از خدمات موثر و ارزان برای جلوگیری از فلج اطفال است که کودکان با پوشش بلند واکسین از  معلولیت و مرگ و میر ناشی از بیماری های قابل وقایه، توسط واکسین محافظت میگردند.

در سال ۲۰۱۲ محو پولیو در جهان به عنوان یک اولویت صحی اعلان گردید،  بر اساس آن از سه کشور باقی مانده در سرتاسر جهان یعنی افغانستان نایجیریا و پاکستان خواسته شد تاپلان های ملی را ترتیب نمایند. در تازه ترین آماری که از مصاب شدن کودکان در جنوب افغانستان به بیماری پولیو گزارش شده،۱۶ واقعه مثبت را نشان می دهد که این واقعات مثبت یک سلسله نگرانی هایی را در میان مردم و مسوولان خلق کرده است.

در همین حال میرجان راسخ مسوول آگاهی عامه ی برنامه ی ملی برنامه عامه ملی واکسین پولیو چنین گفت:

کمپاین پولیو در جنوب، جنوب شرق، شرق و کابل در ماه نوامبر آینده اجرأمی شود . طی آن به اطفال دارای سن کمتر از پنج سال دو قطره واکسین پولیو داده می شود.

وی افزود: پولیو یکی از بیماری های خطرناک دوران طفولیت است که باعث فلج اطفال میگردد، این بیماری از سبب ویروس وحشی پولیو به وجود می آید. به گفته وی، بعداز گرفتن غذا و آب ملوث ویروس ها داخل بدن انسان گردیده به سیستم کوچک تکثر مینمایند، بعداً ویروس ها داخل سیستم خون می گردند و به سیستم عصبی حمله ور شده و باعث فلج شدن طفل میگردد؛ چون کدام تداوی دیگر برای پولیو حتی در کشورهای پیشرفته وجود ندارد یگانه پیشگیری آن واکسین نمودن تمام اطفال کمتر از پنج سال در سرتاسر کشور میباشد.

آقای میرجان راسخ اضافه کرد: افغانستان یکی از سه کشوری است که تاهنوز ویروس پولیو در آن به کلی مهار نشده است. 

پاکستان و نایجیریا دو کشور دیگر  دارای ویروس پولیو درجهان میباشند.

 وی افزود: محو پولیو در افغانستان در سال ۲۰۱۲ در ۳۷ واقعه تایید شده بود و اکنون در سال ۲۰۱۸ شانزده واقعه مثبت پولیو ثبت شده است.

در مجموع در ۱۸۰ ولسوالی که ویروس بیشتر در آن ها موجود است کمپاین پولیو جریان دارد.

وی علاوه کرد: این کمپاین در ولایت ننگرهار و ولسوالی های آن مانند: لعل پور، غنی خیل، بهسود، بتی کوت، اچین، مهمندره ، ولایت کنر و ولسوالی های : وته پور، چپه دره به همین گونه در ولسوالی های ولایت های هلمند ، پکتیا، فراه، خوست، پکتیکا، غزنی، کندهار در حال تطبیق قرار دارد.

وی افزود: واکسین نمودن اطفال محروم شده از واکسین در جریان کمپاین یکی از چالش های بزرگ برای وزارت صحت عامه است، این اطفال به دلیل عدم موجودیت در خانه های شان حین مراجعه واکسیناتورها از واکسین باز مانده اند. همچنان برخی خانواده ها بنابر دلایل اجتماعی نتوانسته اند تا اطفال شان را واکسین نمایند و این اطفال از تطبیق واکسین محروم شده اند. یکی از چالش های بزرگ فرا راه واکسین اطفال ناامنی است که واکسناتورهای وزارت صحت عامه نمی توانند برنامه واکسین پولیو را تطبیق کنند. تمامی واقعات مثبتی که در سال جاری به ثبت رسیده در مناطق ناامن کشور به ویژه در ولایت های جنوب و جنوب شرقی است.

آقای راسخ می گوید: از تمامی خانواده های محترمی که در ولسوالی های ناامن بود و باش دارند، خواهش میکنیم که از ولسوالی خود به ولسوالی نزدیک که امنیت باشد، اطفال خود را برده تا از واکسین پولیو محروم نشوند.

وی گفت: تمام مراقبت کننده گان به خاطر واکسین پولیو، اطفال باز ماندۀ شان از واکسین را به مراکز صحی محلی که واکسین به گونه ی رایگان موجود است ببرند. واکسین پولیو مصؤون بوده کدام عوارض جانبی حتی برای اطفال مریض و نوزاد ندارد. واکسین پولیو به سطح ملی و بین المللی توسط علمای دینی نیز مورد تائید قرار گرفته است.

آقای راسخ گفت: وزارت صحت عامه به خاطر تقویت خدمات عادی، واکسین رااز  طریق شیوه RED در ساحات پوشش پائین برنامه ریزی کرده و آغاز نموده است.

به گفته وی، موجودیت ویروس پولیو در افغانستان و پاکستان نیازمند همکاری و هماهنگی بیشتر میان این دو دولت میباشد. 

وی اضافه کرد: دولت افغانستان اقداماتی را برای تطبیق پلان کار اضطراری از طریق تلاش های متوازن بادخیل سازی هر بخش از جامعه و جامعۀ مدنی، اعضای پارلمان، معلمان، ملا امامان، رهبران مذهبی و  مذاکرات با رهبران جامعه اتخاذ مینماید. هدف ما واکسین کردن هر طفل و رسیدن به هر قشر از جامعه، قریه یا محل مسکونی، بدون درنظر داشت وابستگی سیاسی، فرهنگی قومی یا مذهبی آن میباشد.    

غزاله بابکرخیل

ممکن است شما دوست داشته باشید