روزنامه اصلاح

  مرحله‌ی دوم پروژه‌ی مدیریت دریای کابل آغاز می‌گردد

جلسه‌ای به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به تعقیب کارهای پروژه‌ی مدیریت دریای کابل، برگزار گردید.

در این جلسه که صبح دیروز در ارگ ریاست جمهوری انجام شد، وزارتهای انرژی و آب، ترانسپورت، شهرسازی و اراضی، شاروالی کابل و ولایت کابل گزارش کارکردهای شان را در رابطه به پروژه مدیریت دریای کابل به رئیس جمهور ارائه کردند.

مسؤولین نهادهای متذکره گفتند که کار هایدرولوژی و توپوگرافی دریای کابل و سروی و دیزاین ۱۶ پل در مسیر این دریا تکمیل گردیده است و همچنان همکاری با خانواده‌های که در اثر سیلاب‌های اخیر مسکن شان را از دست داده اند، جریان دارد.

رئیس جمهور کشور ضمن تشکر از اجراات و معلومات مسئولین گفت که نیاز است تا هماهنگی بیشتر در راستای تطبیق پروژه مدیریت دریای کابل میان ادارات مربوطه بوجود بیاید و از آنان خواستار گزارش‌های منظم و هفته‌وار گردید.

رئیس جمهور غنی تعیین، تثبیت و تصفیه حریم دریای کابل و دیزاین ساحه‌ی آن را بخاطر مدیریت دریای کابل با اهمیت خواند و گفت که برای مراحل بعدی پروژه مدیریت دریای کابل نیاز به وضاحت در پلان ها داریم. وی از نهادهای نامبرده خواست تا بعد از تکمیل شدن پلان واضح احیا و بازسازی دریای کابل، معلومات در این رابطه از طریق یک کنفرانس مطبوعاتی با مردم کابل شریک ساخته شود.

رئیس جمهور کشور از مسؤولین نهادهای ذیدخل در پروژه مدیریت دریای کابل خواست تا ساخت بندها در سرچشمۀ دریای کابل را
در نظر بگیرند.

وی افزود که بودجه برای هر ارگان واضح شود و مرحلۀ دوم پروژه به صورت عاجل آغاز گردد.

رئیس جمهور غنی بخاطر ایجاد هماهنگی و مدیریت بهتر این پروژه به والی کابل هدایت داد تا مدیریت عمومی پروژه مدیریت دریای کابل را به عهده بگیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید