روزنامه اصلاح

مجلس نماینده‌گان سند بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ را تصویب کرد

سرانجام ولسی جرگه پس از دو بار ردکردن سند بودجه دیروز دوشنبه(۴ حوت) پیش‌نویس سوم بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰خورشیدی را با اکثریت آرا، تصویب کرد.
اعضای کمیسیون مالی و بودجۀ ولسی جرگه می‌گویند که در پیش‌نویس سوم سند بودجه سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی، اکثریت خواست‌ها و پیشنهادات اعضای مجلس در نظر گرفته شده است.
به گفتۀ اعضای این کمیسیون افزایش دو هزار افغانی در معاش معلمان و کارمندان پایین‌رتبه، اختصاص ندادن بودجه برای شورای عالی مصالحۀ ملی و نفت و گاز، حذف دسترخوان ملی و گنجانیده نشدن بودجه ادارۀ عملیاتی و حمایتی ریاست‌جمهوری از تغییرات عمدۀ در این پیش‌نویس است.

میررحمان رحمانی، رئیس ولسی جرگه گفت که از ماه حمل سال آینده ۲هزار افغانی در معاش آموزگاران و کارمندان پایین‌رتبۀ دولتی اضافه می‌شود.
پس از تصویب سند بودجه از سوی ولسی جرگه، محمداشرف غنی، رئیس‌جمهوری کشور از این تصمیم مجلس قدردانی کرده و این اقدام را برای تطبیق به موقع برنامه‌های اساسی دولت به ویژه پروژه‌های توسعه‌یی در تمام کشور، ارزنده خوانده است.
گفتنی‌ست که پیش از این مجلس نمایندگان دوبار سند بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را به علت آنچه نامتوازن بودن پروژه‌ها و یک‌سان‌سازی معاشات کارمندان پایین‌رتبۀ دولت عنوان می‌کردند، رد کرده بود.

بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی ۴۷۳ میلیارد و ۴۱ میلیون افغانی است از این میان ۳۱۱ میلیارد و ۵۰۶ میلیون بودجه عادی و ۱۶۱ میلیارد و ۵۳۵ میلیون افغانی بودجه توسعه‌یی می‌باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید