روزنامه اصلاح

مجازات ۱۵ تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در کابل

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر می گوید که در جریان یک هفته‌ی گذشته، ۱۵ تن در پیوند به ۱۴ قضیه‌ی جرایم قاچاق مسکرات و مواد مخدر از سوی محاکم ابتدایی واستیناف از ۵ الی ۳۰ سال حبس محکوم به مجازات شدند.

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات روز سه شنبه (۲۰حمل) با نشر یک خبرنامه گفته که این افراد توسط ارگان های کشفی و امنیتی، در ارتباط به قاچاق ۸۱ کیلوگرام هیرویین، ۱۵کیلوگرام مورفین، بیش از ۴۷ کیلوگرام تریاک، ۲۵ کیلوگرام چرس، ۶۰۰ کیلوگرام مواد کیمیاوی جامد، ۲۲ لیتر مواد کیمیاوی مایع و بیش از ۳ کیلوگرام شیشه از نقاط مختلف افغانستان بازداشت شده بودند.

در همین حال، دوهفته قبل نیز به تعداد ۲۹ تن در پیوند به ۲۰ قضیه‌ی جرایم قاچاق مسکرات و مواد مخدر از سوی محاکم ابتدائیه و استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر طی جلسات علنی محکوم به مجازات شده بودند.

ممکن است شما دوست داشته باشید