روزنامه اصلاح

مبارزه با کرونا و گفتگوهای صلح؛ محور بحث رئیس جمهورغنی با سفرای اتحادیه‌ی اروپا در کابل

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با سفرای اتحادیه اروپا مقیم کابل دیدار کرد و روی تدابیر و اقدامات حکومت در راستای مبارزه با ویروس کرونا، تعیین هیات مذاکره کنندۀ صلح و انکشافات سیاسی پس از انتخابات، صحبت نمود.

دراین دیدار که در قصر چهارچنار ارگ انجام شد و بانوی اول، معاونین ریاست جمهوری و نمایندۀ فوق العادۀ رئیس جمهور در امور توسعۀ اقتصادی و تجارتی و کاهش فقر نیز حضور داشتند، ابتدا پییر مایودین سفیر اتحادیۀ اروپا در افغانستان، در مورد چالش ویروس کرونا صحبت کرد و ضمن ستایش از تدابیر و اقدامات اساسی حکومت افغانستان در راستای مبارزه با ویروس کرونا، گفت که ما آمادۀ همکاری با حکومت افغانستان در امر مبارزه با این پدیده هستیم.

وی همچنان در مورد مذاکره با طالبان و نگرانی های که در این خصوص وجود دارد صحبت کرده، گفت که افغانستان نسبت به هر زمان دیگر به وحدت و یکپارچکی، نیاز دارد.

موصوف از تعیین هیات مذاکره کنندۀ صلح از سوی حکومت افغانستان استقبال کرد و بر انجام مذاکرات با طالبان که منجر به تامین صلح پایدار گردد، تاکید ورزید.

سپس رئیس جمهور غنی صحبت نموده، گفت که در مراسم تحلیف و بعد از آن در تمام نشست ها بر ایجاد یک کابینه همه شمول تاکید کرده ام. وی افزود که تلاش های ما برای بقای جمهوریت بوده است.

رئیس جمهور غنی در خصوص فعالیت ها و تدابیر جدی حکومت در راستای مبارزه با ویروس کرونا و کنترول پیامدهای آن از قبیل افزایش قیمت های مواد اولیه نیز صحبت کرد.

رئیس جمهور همچنان در مورد نوع تصمیم گیری حکومت در روند صلح به ویژه در زمینۀ معرفی هیات مذاکره کنندۀ صلح معلومات ارائه کرده، گفت که این هیات در اثر یک اجماع سرتاسری با اقشار مختلف مردم و شخصیت ها، احزاب و جریان های سیاسی تعیین گردیده است.

وی تصریح کرد که صلح از سوی یک قشر جامعه به میان نمی آید، بلکه در اثر اجماع ملی تامین می گردد و صلح به شجاعت، گذشت و برنامه ضرورت دارد.

سپس عبدالسلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح و معصوم ستانکزی رئیس هیات مذاکره کنندۀ صلح افغانستان صحبت نموده، گفت که ما با تمام جناح های سیاسی، بزرگان، جامعه مدنی، جوانان و زنان بخاطر رسیدن به اجماع در خصوص تعیین هیات مذاکره کننده، مراجعه کردیم.

آنان افزودند که در تیم مذاکره کنندۀ صلح، سهم زنان و توازن قومی مدنظر گرفته شده و تمام شخصیت ها و جناح های مطرح با آن توافق کرده اند.

سپس امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور در خصوص موقف حکومت افغانستان در رابطه به روند صلح و مقابله با خطرات احتمالی آن، صحبت نمود.

بعداً استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در بارۀ اقدامات حکومت در زمینۀ مبارزه با ویروس کرونا صحبت کرده، گفت که در اولین ساعات شیوع این ویروس در افغانستان وزیر صحت عامه معلومات ارائه نمود و کمیتۀ اضطراری در مرکز و ولایات بخاطر مبارزه با ویروس کرونا ایجاد شد و رئیس جمهور کشور یک روز در میان از طریق ویدیوکنفرانس با والیان ولایات که بیشتر از ناحیه این ویروس معروض به خطر بودند، صحبت کرد و هدایات لازم را بخاطر مبارزه با آن، صادر نموده است.

وی برنامه های حکومت را در خصوص وقایه و پیش گیری از شیوع ویروس کرونا تشریح کرد و گفت که این برنامه ها شامل اطلاع رسانی، تنظیم ساعات اداری، حمایت خاص از کارمندان صحی، عفو شماری از زندانیان از سوی رئیس جمهور، وضع قیود خاص در کابل و هرات و تعطیلی ادارات برای سه هفته، می باشند.

در این دیدار محمد یوسف غضنفر نمایندۀ فوق العادۀ رئیس جمهور در امور توسعۀ اقتصادی و تجارتی و کاهش فقر در خصوص دیدارهایش با سکتور خصوصی بخاطر کنترول قیمت مواد غذایی معلومات داد و گفت که سکتور بانک ها وعدۀ همکاری داده است و سکتور ترانسپورت در حالات اضطرار مواد غذایی در زمان معینه به قریه جات و ولسوالی ها خواهد رساند و به اساس هدایت رئیس جمهور، گمرکات خدمات ۲۴ ساعته را ارائه می کنند.

در اخیر این دیدار، سفرای کشور های اتحادیه اروپا ضمن اینکه رسیدن به اجماع سیاسی در افغانستان را مهم دانستند، تعیین هیات مذاکره کننده را یک گام مؤثر بخاطر رسیدن به صلح پایدار عنوان نمودند و از حمایت کشورهای شان عرصه های مختلف به ویژه تامین صلح پایدار در افغانستان، اطمینان دادند.

ممکن است شما دوست داشته باشید