روزنامه اصلاح

 مبارزه با تروریسم در اولـویـت قرار داده شود

حمد الله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان که در نشست امنیتی « اوفا » فدراتیف روسیه سخن میگفت با عنوان کردن اینکه در حال حاضر افغانستان « در خط مقدم مبارزه در برابر هراس افگنی قرار دارد و روزانه دست کم ۵۰ تن قربانی میدهد» گفته است که: « مبارزه در برابر تروریسم در رأس اولویت کشور ها باید قرار داشته باشد».

    بر اساس خبرنامه‌ی دفتر شورای امنیت ملی، آقای محب قاچاق مواد مخدر، جرایم مالی، ضعف کنترول بر عبور و مرور از مرزهای مشترک و جرایم سایبری را تهدید های مشترک امنیتی برای کشور های منطقه و حتا جهان دانسته که در حال حاضر چالش های مشترک امنیتی را در خصوص امنیت جمعی کشور ها به وجود َآورده است.

    آقای محب در خصوص قاچاق مواد مخدر گفته : « تروریستان و قاچاقبران مواد مخدر دو روی یک سکه هستند. مواد مخدر به عنوان منبع عایداتی اصلی تروریسم شناخته می شود که ارزش سالانه ی آن به میلیارد ها دالر می رسد»، به باور وی، « مبارزه با این پدیده ی شوم، مستلزم اقدامات منسجم و مشترک است». در عین زمان آقای محب گفته که: مبارزه با جرایم مالی برای تامین امنیت ملی کشور ها نقش کلیدی دارد. او تاکید کرده که برای مبارزه با هراس افگنی، الزامیت مبارزه با پولشویی، معاملات پولی غیر قانونی از طریق سیستم های حواله ی راجستر ناشده، تمویل تروریسم از طریق اقدامات به اصطلاح خیریه در منطقه که از آن نظارتی صورت نمی گیرد یک ضرورت حتمی است.

     مشاور شورای امنیت ملی کشور در این نشست همچنان روی همکاری مرزی میان کشور ها تاکید کرده وگفته است که هزاران نفر برای یکجا شدن با گروه های تروریستی به صورت غیر قانونی از مرز های آزاد عبور می کنند و شهروندان افغانستان را هدف قرار می دهند. به باور او همکاری مشترک میان کشور ها، در راستای مدیریت سرحدات در منطقه، تشریک معلومات در زمان معین، تجهیز قوای مرزی با تکنالوژی مورد نیاز ضروری وحیاتی می باشد.

    آقای محب در بخش دیگری از گفته هایش به جرایم سایبری اشاره کرده وگفته که: « جرایم سایبری ابزار دیگر جنگ های هایبریدی ( ترکیبی ) میباشد که کشور های ما را با تهدید مواجه می سازد وافغانستان آماده است تا از طریق همکاری های دوجانبه و منطقه یی، استفاده از فضای سایبری توسط عناصر مخربی که منجر ایجاد دهشت و مانع پیشرفت جوامع ما می گردند را محدود ساخته وآن را از بین ببرد».

     آنگونه که بخش های از صحبت مشاور شورای امنیت ملی کشور ما را نقل کردیم، تروریسم همانگونه که تهدید مشترک برای همه‌ی کشور های منطقه و جهان می باشد، مبارزه در برابر آن وجیبه‌ی همه می باشد. افغانستان در حال حاضر در خط مقدم مبارزه با این پدیده‌ی شوم قرار داشته و روزانه ده ها تن قربانی در این راه تقدیم می کند. لازم است تا در این مبارزه که نفع آن برای همه‌ی کشور ها می رسد و همه از آن منتفع می گردند افغانستان تنها گذاشته نشده و همه‌ی کشور های منطقه و جهان دست افغانستان را گرفته وبرای تشدید و نیز موثریت این مبارزه با مردم افغانستان و نیروهای ملی امنیتی و دفاعی کشور ما همکاری کنند. آنگونه که در بیان مشاور شورای امنیت ملی کشور آمده کشور های منطقه و نیز کشور های جهان افغانستان را در امر مبارزه با زرع، تولید و قاچاق مواد مخدر منحیث مهمترین منبع تامین کننده‌ی هزینه های مورد نیاز تروریسم و همچنان پولشویی، معاملات پولی غیر قانونی و تمویل تروریسم از طریق امور به اصطلاح خیریه و…، باید کمک کنند و مدد رساند ودر خشکاندن چشمه های عایداتی تروریسم با دولت افغانستان همکاری نمایند.

     بحث دیگر، مدیریت مرز ها و جلوگیری از عبور و مرور عناصر مخرب و تروریست و نیز جلوگیری از بهره جویی تروریسم از فضای سایبری و امکاناتی که از این طریق در اختیار تروریسم قرار می گیرد می باشد که همکاری کشور های منطقه در ایجاد ممانعت در برابر کنشگری و فعالیت های گروه های تروریستی و بهره گیری از امکانات موجود در این عرصه و پیشگیری از آسیب ها و زیان هایی که ممکن است به شهروندان کشور ما وارد کند بسیار ضروری، به جا و با اهمیت می باشد.

    مشاور شورای امنیت ملی کشور ما در این نشست از آن رو بالای ضرورت همکاری کشور های منطقه و جهان در امر مبارزه علیه تروریسم تاکید فراوان کرد که در نبود همکاری ممکن نیست که با این پدیده‌ی شوم به صورت جدی و موثر مبارزه صورت بگیرد. خیلی مهم و ضرور است تا کشور های منطقه وجهان در گام نخست بر یک تعریف مشخص از تروریزم و تعیین مصادیق آن نایل شوند ودر گام بعدی اراده ی همه بر این تعلق بگیرد تا این پدیده‌ی شوم از مناسبات حیاتی ملت ها وکشور های مختلف برچیده شود ودر گام سوم ساز وکار ها و راهکار های مورد استفاده نیز تعریف شود و در اخیر همه‌ی کشور ها با همفکری و هماهنگی در این راه همکاری کنند. مبارزه با تروریسم در رأس اولویت های کشور های منطقه و جهان باید قرار داشته باشد و همه با عزم راسخ با این پدیده‌ی شوم مبارزه کنند وآن را محو بسازند؛ زیرا اگر این پدیده را محو نسازیم شکی نمی توان کرد که این پدیده ما را نابود خواهد کرد و همه‌ی دستاورد ها و مدنیت های بشری ما را نابود خواهد کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید