روزنامه اصلاح

لزوم توحید طرح جمهوریت برای ارایه در نشست استانبول

شورای عالی مصالحه ملی می گوید که کمیته با صلاحیتی را برای تدوین یک طرح واحد برای ارایه در نشست استانبول ایجاد کرده و این کمیته کار خود را روی بررسی طرح هایی که قبلا از جانب حکومت و احزاب سیاسی به شورای عالی مصالحه ملی رسیده، آغاز کرده است. گفته می شود این کمیته با عضویت شماری از مقام های برحال و پیشین حکومت تشکیل گردیده است. شورای عالی مصالحه ملی گفته که این کمیته بررسی حدود سی طرح را در دستور کار خود گرفته است. یکی از طرح هایی که قرار است در نشست استانبول ارایه شود، طرح حکومت افغانستان است. حکومت افغانستان می گوید که یک طرح همه جانبه ای را به عنوان بدیل طرح وزارت خارجه امریکا برای ارایه در نشست استانبول تدوین کرده است. گفته می شود طرح حکومت افغانستان نیز از سوی کمیته موظف در شورای عالی مصالحه ملی زیر بررسی قرار دارد. برگزاری انتخابات زودهنگام و برقراری آتش بس سراسری از مسایل اساسی در طرح حکومت افغانستان است. استاد سرور دانش معاون دوم رییس جمهور روز یکشنبه حین معرفی سرپرست اداره لوی سارنوالی گفت که حفظ قانون اساسی یکی از مسایل مهم برای دولت افغانستان است، اما به نیت برقراری صلح، قانون اساسی می تواند مطابق میکانیزمی که در خود این قانون پیشبینی شده، تعدیل شود. به نظر می رسد تعدیل قانون اساسی یکی از مسایل دیگر در طرح حکومت باشد. اما در مقابل طرح حکومت افغانستان، طرح وزارت خارجه ایالات متحده امریکا قرار دارد. ایجاد یک ساختار جدید سیاسی به نام دولت انتقالی صلح و مشارکت همه طرف ها در حکومت آینده از موارد اساسی در طرح وزارت خارجه امریکا است. در طرح وزارت خارجه امریکا، انتخابات و حق رای و اراده مردم در تعیین سرنوشت کشور از نظر انداخته شده است. بسیاری از آگاهان این طرح را در مخالفت با اصول دموکراسی تلقی کرده و عامل عقبگرد افغانستان توصیف کرده اند. مطابق این طرح، صلاحیت تصمیم گیری روی سرنوشت کشور به افراد و گروه ها واگذار شده است. در صورتی که روی چنین طرحی توافق صورت گیرد، افغانستان عقبگرد بزرگی را تجربه خواهد کرد. این امر زمینه برای دوام و قوام صلح و حدت در کشور فراهم نمی کند و برعکس کشمکش ها و اختلافات روی تصاحب قدرت را دامن زده و کشور را وارد یک بحران جدید و غیرقابل برگشت خواهد کرد. با این وصف نیاز است تا از آدرس جمهوریت، یک طرح واحد و همه جانبه ای برای ارایه در نشست استانبول ارایه شود؛ طرحی که هم حکومت افغاسنتان، شورای ملی، شورای عالی مصالحه ملی و تمامی احزاب و جریان های سیاسی روی آن توافق داشته باشند. این طرح باید در محور جمهوریت و حفظ روند دموکراسی و ارزش های حقوق بشری تدوین و توحید شده و در نشست استانبول از آدرس واحد ارایه شود. از اینرو لازم است کمیته متذکره در تفاهم با دولت افغانستان، احزاب و جناح های سیاسی روی تدوین یک طرح واحد و همه شمول کار کند. تدوین و توحید طرح واحد و توافق دولت، شورای ملی و احزاب و جریان های سیاسی روی آن بسیار ضروری است. نیاز است این طرح در روزهای آینده آماده شود. زیرا زمان زیادی به برگزاری نشست استانبول باقی نماینده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید