روزنامه اصلاح

  قرارداد پنج پروژه‌ی آبرسانی به ارزش بیش از ۱۳۰میلیون افغانی امضا شد

وزارت انرژی و آب افغانستان از امضای پنج پروژه به ارزش بیش از ۱۳۰ میلیون افغانی با شرکت های برنده خبر داده است.

این پروژه ها شامل پروژه های”دگه های گبیونی اریغ باتور”( قسمت اول) ولسوالی شورتپه ولایت بلخ، اعمار بازسازی کانال های قلبرس و شوراب ولایت تخار، اعمار منزل دوم تعمیر حوزه دریایی پنج آمو، اعمار سربند کانال شهروان ولایت کندز و بازسازی و تحکیم دیوار استنادی سواحل رودخانه بند درونته”عزیز خان کځ” (فاز دوم) می باشد.

 پروژه دگه های گبیونی قریه اریغ باتور ولسوالی شورتپه ولایت بلخ یکی از پروژه هایی است که قرارداد آن به امضاء رسید.

این پروژه در قریه اریغ باتور ولسوالی شورتپه ولایت بلخ موقعیت دارد و به هدف جلوگیری از تهدیدات جریان سیلاب دریای آمو بالای خانه های مسکونی و زمین های زراعتی اهالی قریه اریغ باتور- هزار توقی ولسوالی شورتپه ولایت بلخ عملی می گردد.

این پروژه به قیمت مجموعی ۲۳ میلیون و ۷۸۵ هزار افغانی در مدت ۵ ماه از کمک های هندوستان عملی می شود.

همچنین قرارداد اعمار و بازسازی کانال شوراب و قلبرس ولایت تخار با هزینه ۷۹ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۴۳۹ افغانی طی ۱۸ ماه، با همکاری مالی بانک انکشاف آسیایی، پروژه دیگری است که توسط سرپرست وزارت انرژی و آب به امضاء رسید.

از سوی دیگر، قرارداد پروژه اعمار منزل دوم تعمیر حوزه دریای پنج آمو با هزینه ۲۴ میلیون و ۸۱۵ هزار و ۱۳۸ افغانی با شرکت ساختمانی کوهسار شرق و همکاری مالی بانک انکشاف آسیایی به امضاء رسید. تکمیل شدن این پروژه هفت ماه را در بر خواهد گرفت.

 همچنان پروژه اعمار سربند کانال شهروان ولایت کندز نیز به امضاء رسیده است. این سربند در ساحه ولسوالی امام صاحب ولایت تخار با هزینه ۴ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۳۰۵ هزار افغانی با همکاری مالی بانک انکشاف آسیایی طی ۱۸ ماه اعمار
می شود
.

قرار داد بازسازی پروژه تحکیم دیوار استنادی سواحل رودخانه بند درونته عزیز خان کځ، فاز دوم نیز به امضاء رسید.

این پروژه در ولسوالی قرغه‌یی ولایت لغمان موقعیت دارد، قرار است به طول ۲۰۵۵ کیلو متر تحکیم کاری گردد.

این پروژه از کمک های IRDP به ارزش ۶۰٫۵۱ میلیون افغانی به امضاء رسیده است.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید