روزنامه اصلاح

قدردانی رییس مشرانوجرگه از همکاری اندونیزیا در روند صلح افغانستان

فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه روز گذشته با عارف رچمان، سفیراندونیزیا مقیم کابل ملاقات نمود.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر؛ دراین ملاقات، سفیراندونیزیا به دوستی دیرینه میان دوکشور مسلمان تماس گرفت و بر تحکیم هر چه بیشتر این روتابط تاکید ورزیده گفت کشورش با درک رنج های مردم افغانستان که از آدرس جنگ و تروریزم متحمل شده اند، تلاش هایی را برای تأمین صلح در این کشور به راه انداخته که آمدن مقامات بلند پایه‌ی آن کشور به کابل و تدویرنشست سه جانبه‌ی علمای دینی در اندونیزیا بیانگر آن می باشد.

رچمان افزود که اندونیزیا می خواهد میانجی گفتگوهای صلح افغانستان باشد؛ چونکه در این زمینه تجارب کافی دارد. موصوف درحالی که دعوتنامه‌ی رسمی حکومت اش را به رییس مشرانوجرگه برای بازدید از جا کارتا تقدیم نمود، اظهار داشت که حکومت اندونیزیا علاقمند است تا دربخش های تجارت، تعلیم و تحصیل با افغانستان کمک های لازم نماید و نیزدر نظر دارد برای گسترش روابط تجارتی واقتصادی میان دو کشور، پروازهای مستقیم کابل- جاکارتا آغاز گردد.

فضل هادی مسلم یار از کمک های اندونیزیا ابراز امتنان نموده بیان داشت که نیت نیک وابتکار حکومت اندونیزیا در روند صلح افغانستان، منجربه نتایج ملموسی گردیده ومردم افغانستان پی برده اند که حکومت اندونیزیا در راستای صلح افغانستان تلاش های مثمری نموده و می نماید .

رییس مشرانوجرگه رفت و آمد هیئت ها را میان هردو کشور در تامین روابط هرچه بهتر، اثرگذارخوانده گفت که انتظار داریم هیئت های پارلمانی و سایر مقامات آن کشور نیز در فرصت های مناسب به کابل بیایند تا بتوانیم در روند صلح افغانستان و سایر مسایل دو جانبه موفقیت های بیشتری داشته باشیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید