روزنامه اصلاح

قدردانی رییس اجراییه از کمک۵۳میلیون دالری امریکا برای مهاجران و بیجاشدگان داخلی افغانستان

رسیدگی به مهاجرین و بی‌جاشدگان داخلی از اولویت‌های حکومت وحدت ملی است

داکترعبدالله عبدالله رییس اجراییۀ جمهوری اسلامی افغانستان روز پنجشنبه ( ۳۰ جوزای ۱۳۹۸) در مراسم و نمایشگاهی که به مناسبت روز بین‌المللی مهاجران در سفارت ایالات متحدۀ امریکا در کابل برگزار گردیده بود اشتراک کرد.

رییس اجراییه در صحبت‌های خود رسیدگی به امور مهاجران و بی‌جاشدگان را از مسوولیت‌های اخلاقی کشورها دانست و از آن به عنوان یکی از اولویت‌های حکومت وحدت ملی نام برد.

رییس اجراییه در ادامه صحبت‌های خود از سفارت امریکا به خاطر برگزاری این برنامه و نمایشگاه و همچنان از کمک ۵۳ میلیون دالری این کشور برای مهاجران و بی‌جاشدگان در سال جاری در افغانستان تشکر و قدردانی کرد.

رییس اجراییه همچنان از تمام نهادهای بین‌المللی، کمیساریای عالی سازمان ملل برای مهاجرین، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و خدمات کارمندان بخش کمک‌های بشری در افغانستان به خاطر رسیدگی به مهاجران، عودت کنندگان و بی‌جاشدگان داخلی قدردانی نمود.

رییس اجراییه برای موثریت هرچه بیش‌تر خدمات برای مهاجران و بی‌جاشدگان بر هماهنگی میان حکومت و نهادها و موسسات بین‌المللی تأکید کرد.

در این برنامه سفیر ایالات متحده‌ی امریکا، نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل برای مهاجرین و وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان نیز صحبت کردند.

در ختم برنامه رییس اجراییه از عکس‌ها و صنایع دستی نمایشگاه همراه با میزبان و مهمانان دیدن کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید