روزنامه اصلاح

فقر و آوارگی مردم؛ پیامد تشدید حملات طالبان بر ولسوالی ها

در هفته های اخیر، جنگ و خشونت در بیشتر ولایات کشور تشدید شده است و نیروهای امنیتی رویارویی و مقابله با دشمنان را دارند. طالبان با تلاش دارند ولسوالی ها و مراکز برخی ولایات را سقوط داده و تصرف کنند. طالبان بر هر نقطه ای از کشور که مسلط می شوند، تأسیسات عام المنفعه را نابود می کنند، قوانین سختگیرانه ای را به اجرا در می آورند و مردم را شکنجه و محاکمه صحرایی کرده و خانواده ها را مجبور به کوچ اجباری می کنند. رییس جمهورغنی روز دوشنبه در نشست فوق العاده شورای ملی شورای ملی گفت که:”طالبان امروز، طالبان سی سال قبل نیستند، بلکه خونخوار تر، وحشی‌تر و ظالم‌تر شده اند.”
یکی از چالش های جدی که در پی حملات طالبان بر ولسوالی ها به میان آمده است، آوارگی مردم است. در میان آوارگان جنگ، اطفال و زنان و دختران جوان نیز شامل اند که به دلیل وحشت از طالب مجبور شده اند مناطق شان را رها و به شهرهای آرام‌تر پناه ببرند.
محبوبه از کندز به کابل فرار کرده است، پنج طفل دارد و چهار ماهه باردار است، او میگوید:”بخاطر که خانه ام را طالبان آتش زده و تمام مال و دارایی ما ره چور کرده اند، ما فرار کرده به کابل آمدیم. فرار کردیم تا طالبان دخترای جوان و پسران مارا با خود نبرند”.
همچنان محبوبه میگوید که وضعیت در کندز خوب نبوده و تمام مردم خانه‌های شان را ترک و به جاهای دیگر رفته اند.
او میگوید:” در کابل هر چی باشه آرامی است، کس به کس کار نداره، اینجه آمدیم گدایی‌گری میکنم، دخترای کلانم ده خانه استند و شوهرم هم در مارکیت خربوزه کار میکنه، خوب اس زندگی ما میچله، یک چند روپه مه پیدا میکنم”.
محبوبه میگوید، همین‌که زنده و سلامت با فرزندان و شوهرش از میان دود و باروت توانسته فرار کند، به هر چیزی می‌ارزد، حتی همان میوه‌های گنده و باسی را نیز حاضر است بخورند.
بس‌گل، دختر جوانی که مادرش در اثر ضرب گلوله کشته شده و او همراه با خواهر و برادران و پدر پیر و کمر خمیده‌اش به کابل آمده، میگوید: شش ماه قبل یک شب که مادرش برای آوردن آب بیرون از منزل میرود و چراغ را نیز برای روشنی راه‌اش استفاده میکند، طالبان در مسیر راهش سبز می شوند. او می گوید، مادرم حلق و گلویش خشک شده و تا چیزی بگوید طالبان فیر کرده و او را در جا میکُشد، آنها بعد از کشته شدن مادر به کابل میایند.
از میان حرف‌های این متضررین در میابیم که هر چقدر جنگ و ناامنی تشدید میابد مردم عام و غیر نظامی بیشتر آسیب می‌بیند. جنگ باعث شده است تا مردم خانه و زندگی آرام شان را رها کرده به جاهای دیگر رفته و زندگی دشواری را سپری کنند.
اخیراً نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل(یوناما) در گزارشی گفته که تلفات جنگ و حملات دشمن خسارات زیادی بر غیر نظامیان وارد کرده و نسبت به ۱۳ سال گذشته به بالاترین رقم رسیده است که بیشترین تلفات را زنان و کودکان متحمل شده اند.
عارفه عنابی

ممکن است شما دوست داشته باشید