روزنامه اصلاح

  فعالیت زنان تجارت پیشه در بلـخ کاهـش یافتـه است

مسؤولان اتاق‌های تجارت در زون شمال افغانستان می گویند که افزایش نا امنی و ضعف اقتصادی مردم سبب کاهش سرمایه گذاری های زنان تجارت پیشه در بلخ شده‌است.

شکیبا شکیب مسؤول بخش زنان اتاق های تجارت زون شمال به رادیو آزادی گفته که نا امنی‌ها سبب شده‌است تا زنان تجارت پیشه سطح سرمایه گذاری های خود را کاهش دهند.

وی گفت که زنان متشبث به دلیل نبود بازار به محصولات آنان میزان تولیدات تجارتی خود را کاهش داده اند:

نا امنی‌ها سبب شده‌است تا نگرانی‌ها بیشتر شود و به همین اساس میزان تولیدات تجارتی زنان، صنایع دستی و محصولات حیوانی آنها کاهش یافته است.”

سیما هاشمی یکی از زنان متشبث در بلخ می‌گوید که تا حدود سه سال پیش در بخش‌های متعدد مثل تولید شامپو، صنایع دستی، میوه خشک و محصولات حیوانی سرمایه گذاری کرده بود، اما به دلیل گسترش نا امنی‌ها و نبود بازار به تولیدات تجارتی زنان، وی اکنون تنها در بخش تولید صنایع دستی کار می‌کند.

به گفته خانم هاشمی، حکومت تا کنون در قسمت توانمند سازی زنان تجارت پیشه در بلخ هیچ برنامه ای آموزش نداشته و نیز قادر به بازار یابی به تولیدات و محصولات زنان متشبث در این ولایت نبوده است.

خانم هاشمی افزود:

“حکومت هیچ گونه برنامه حمایوی از زنان تجارت پیشه نداشته است، حتا پروگرام های آموزش را برای چگونگی بازار یابی به محصولات و تولیدات تجارتی برگزار نکرده است، سرمایه گذاری های نسبت به سه سال قبل به مراتب کم شده است.”

با این حال شیر احمد سپاهی زاده رئیس اداره تجارت و صنایع بلخ می گوید که زمینۀ کار برای زنان نسبت به سایر ولایت در بلخ آماده است و حکومت در نظر دارد تا به منظور دریافت بازار بهتر داخلی و خارجی برای تولیدات و محصولات زنان تجارت پیشه یک نمایشگاه دایمی تجارتی را در مزاشریف برگزار کند.

او گفت:

“زمینۀ کار برای زنان مساعد است و ما هم تلاش داریم تا برای تولیدات آن‌ها بازار فروش پیدا کنیم، ما قرار است به همین منظور با استفاده از بودجه اختصاصی وزارت مالیه در بخش زنان تجارت پیشه یک نمایشگاه دایمی تجارتی را برای تولیدات و محصولات زنان در مزارشریف برگزار کنیم.”

این در حالیست که پیش از این نیز اتاق های تجارت به دلیل افزایش نا امنی‌ها در ولایت از کاهش سطح وارادت اقلام تجارتی به بلخ خبر داده، ابراز نگرانی کرده بودند.

ممکن است شما دوست داشته باشید