روزنامه اصلاح

فصل تازه ی تلاش‎ها برای صلح در افغانستان

روز گذشته شورای عالی مصالحه کار خود را رسما آغاز کرد. داکتر عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه که در یک نشست خبری در کابل سخن می گفت ابراز داشت که تا هفته‎ی آینده نام های اعضای شورای عالی مصالحه همه گانی خواهد شد. و او گفت که هیئت مذاکره کننده ی دولت افغانستان اماده است که با شروع گفتگو ها در ان مشارکت ورزد. تشکیل شورای عالی مصالحه که بخشی از توافقنامه ی سیاسی میان محمد اشرف غنی، رییس جمهور و داکتر عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه می باشد درست زمانی صورت گرفت که روند مصالحه در افغانستان وارد مرحله ی حساسی شده و امید ها برای تحقق صلح در کشور بیش از هر زمانی شده است. با آغاز به کار شورای عالی مصالحه در کشور فصل تازه ی از تلاش ها برای صلح آغاز می یابد و پاسخ روشنی برای تقاضای زمان و جدی ترین و اساسی ترین نیاز کشور و مردم افغانستان است. این از ان جهت است که مردم افغانستان در حال حاضر به صلح به اندازه ی نیاز دارند که به آب، غذا وهوا. وانگونه که دوام زنده گی بدون این ها نا ممکن است؛ بدون صلح نیز دوام زنده گی برای مردم افغانستان دشوار است. شورای عالی مصالحه انگونه که انتظار می رود پس از این چه در عرصه ی پالیسی سازی برای ارتقای سطح موثریت تلاش ها برای صلح وچه در زمینه ی تقویت اجماع در هر دو سطح ملی وبین المللی وچه در زمینه ی استفاده ی بهینه از فرصت های موجود در راستای رسیدن به صلح ومجادله در از بین بردن موانع موجود بر سر راه به نتیجه رسیدن تلاش ها برای صلح و…، با موثریت بیشتر کار خواهد کرد. وانتظار می رود که پس از همه گانی شدن نام های اعضای این شورا آن گونه که

داکتر عبدالله عبدالله، رییس این شورا گفت و تکمیل ساختار تشکیلاتی مورد نیاز هر چه زودتر که ممکن باشد ستراتیژی وپالیسی وطرز العمل های مورد ضرورت نیز ساخته شده وکار عملی آغاز یابد وتلاش ها برای صلح در کشور جان تازه بگیرد ورونق لازم را بیابد. مردم افغانستان آنگونه که آغاز به کار شورای عالی مصالحه را فرصت تازه وفصل جدیدی از تلاش ها برای صلح

می دانند انتطار دارند که بر خلاف شورای عالی صلح با موثریت بیشتر وارد کارزار برای پایان خشونت ها در کشور شود. وانتطار دارند که این شورا بتواند کار های سازنده تر وموثر تری را برای پایان بحران چهل ساله وجنگ جاری در کشور انجام دهد. شهروندان افغانستان از کار شورای عالی صلح راضی نیستند و آن شورا را در سر و سامان دادن به امور مربوط به روند صلح در کشور موفق نه می دانند ونه کار های ان شورا را مثبت ارزیابی می کنند. این شهروندان باور دارند که شورای عالی صلح جز هدر دادن فرصت ها ومنابع کار موثری برای صلح در کشور انجام داده نتوانسته است ونه برای پایان خشونت وجنگ در کشور کدام موثریت خاصی را به نمایش گذاشته است. این شهروندان انتظار دارند که شورای عالی مصالحه نه باید تجارب ناکام شورای عالی صلح را تکرار کند وباید طرح نو در اندازد و از شرایط بی پیشینه ی موجود افغانستان را به صلح برساند. افغانستان شرایط بی پیشینه ی برای رسیدن به صلح را گواه است. در حال حاضر بیش از هر زمانی اجماع برای پایان جنگ وخشونت از راه یک عملیه ی سیاسی و از طریق گفتگوی سازنده میان افغان ها در هر دو سطح ملی وبین المللی موجود است وهمه از پایان بحران چهل ساله ی افغانستان از طریق عملیه ی سیاسی حمایت میکنند. علاوه بر این امضای توافقنامه ی صلح میان ایالات متحده ی امریکا وطالبان وحمایت وپشتیبانی جهانی از آن بستر مساعدی را برای پیگیری تلاش ها برای رسیدن به صلح را هموار کرده است. و فضای افکار عمومی هم به گونه‎ی بی پیشینه ی مهیای این است که یک راه حل مناسب ومساعد برای پایان یافتن خشونت ها از طریق گفتگو مهیا گردد. نیاز است که از این شرایط ونیز از این فضا برای رسیدن به صلح بیشترین استفاده صورت بگیرد وتلاش‎ها برای به نتیجه رسیدن گفتگو های صلح چندین برابر شود و از این فرصت پیش امده به شکل مناسبی برای رسیدن به صلح بهره گرفته شود. وتلاش شود که این فصل تازه ناکام نه شود وبه هیچ صورت نه باید تجربه ی شورای عالی صلح تکرار شود. واین فصل تازه وزمینه ی مساعد به هدر رود.

ممکن است شما دوست داشته باشید