روزنامه اصلاح

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد لویه جرگۀ مشورتی صلح

به منظور استماع، استفادۀ موثر و ارج گزاری نهادینه به مشوره‌ها، نظریات و تحلیل نماینده‌گان مردم از تمام لایه‌ها و اقشار جامعه، جستجوی راه حل و تسریع روند مذاکرات، لویه جرگۀ مشورتی صلح تدویر می‌گردد.

لویه جرگۀ مشورتی صلح فرصت بزرگ و ملی خواهد بود تا نماینده گان مردم از سراسر کشور بتوانند در فضای آزاد و صمیمی به پرسش های اساسی اعم از:

۱- حدود و چارچوب مذاکره با تحریک طالبان؛

۲- تعریف و چگونگی دستیابی به صلح را مورد بحث قرار دهند. در روشنایی نظریات نماینده‌گان مردم، رهبری جمهوری اسلامی افغانستان، خط مشی صلح و مذاکره را تدوین و تکمیل نموده و سعی خواهد ورزید تا تمام امکانات و منابع ملی و دولتی را در راستای تطبیق آن به کار اندازد.

بخاطر اجرای این امر اسلامی و ملی محترم محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح به حیث رئیس کمیسیون برگزاری لویه جرگۀ مشورتی صلح گماشته شده و به موصوف وظیفه سپرده می‌شود تا با جلب همکاری و هماهنگی با تمام نهادهای دولتی درین راستا اقدام نماید.

۱- کمیسیون به تاریخ نهم ثور سال ۱۳۹۸ لویه جرگۀ مشورتی صلح را برگزار نماید؛

۲- وزارت مالیه مکلف است مصارف مالی لویه جرگۀ مشورتی صلح را مطابق پیشنهاد رئیس کمیسیون از کود (۹۱) تأمین نماید؛

۳- وزارت های معارف، تحصیلات عالی، امور سرحدات، اقوام و قبایل، ارشاد،حج و اوقاف، امور زنان، امور مهاجرین و عودت کننده‌گان، اداره ارگان‌های محل، شاروالی کابل و سایر ادارات مؤظف اند تا کمیسیون را در امور محوله همکاری لازم نمایند.

از بارگاه خداوند منان جل‌جلاله توفیقات مزید شان را استدعا دارم.

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

ممکن است شما دوست داشته باشید