روزنامه اصلاح

فرمان رئیس جمهورغنی در مورد تقرر مشاور ارشد رئیس جمهور..

به تأسی از فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان، ایزاد یک بست خارج‌رتبه تحت عنوان مشاور ارشد رئیس جمهوری ا.ا در امور ملل متحد و تقرر محترمه فرخنده زهرا نادری در آن بست منظور است.

از خداوند منان(ج) توفیقات مزید برای‌شان آرزو می‌کنم.

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

ممکن است شما دوست داشته باشید