روزنامه اصلاح

فرا رسیدن فصل سرما افزایش بهای مواد سوختی و نگرانی‌های مردم

افغانستان ازنظر تورید مواد سوختی باجدی ترین چالش رو به رو است و درمواردی با محدودیت و منع واردات و بندش راه های انتقالاتی، کمبود جدی و افزایش بها را شاهد بوده که مردم با نگرانی، سیاست های مقطعی و ناکارآمد دست اندرکاران را در تهیه و تدارک مواد سوختی نکوهش می نمایند. بلند رفتن سرسام آور بهای گاز مایع و نفت، بر زندگی مردم، تأثیرناگواری برجا گذاشته است .

مردم میگویند؛ در فرایند هژده سال با نزدیک شدن زمستان بهای مواد سوختی مانند : چوب ، زغال ، گازمایع ، نفت و …افزایش کسب می کند. نهاد های مسوول به جای آن که در توازن نرخ ها تدابیر لازم را اتخاذ و در پی چاره جویی های درست برآیند به ارایه دلایلی میپردازند که هیچگاه دردی را دوا نکرده است.

غلام محمد راسخ یکتن از شهروندان کابل میگوید:  در تجارت و اقتصاد میزان تورید، عرضه و تقاضا سخت در نظرگرفته شود، همین حالا تورید مواد در جریان است و ازسوی تجار بزرگ این پروسه ادامه دارد ، اینکه  این تجار بزرگ کدام مواد را با کدام کیفیت وارد میکنند، خدا میداند ؟ چون در سرحدات بندری کشور دستگاه های معیاری که بتواند این مواد را از نظر استندرد به درستی بررسی و کنترول نماید وجود ندارد، احیانأ اگر موجود هم باشد نظر به برخی ملحوظات ازچگونگی کیفیت آن اغماض صورت میگیرد.

آقای راسخ افزود:موضوع عرضه در وضعیتی قرارندارد که بتواند پاسخگوی نیازمندی شهروندان باشد، همین اکنون موادی به شهروندان از سوی پرچون فروشان عرضه میگردد که تقریبأ فاقد استندرد استند، در برخی ازمغازه های فروش گاز مایع قیمت ها در سطح معین و مناسب نیست، پرچون فروشان گازمایع را با بهایی که ازعمده فروشان اخذ کرده اند، حسب میل خود شان به فروش میرسانند؛ چنانی که به مشاهده میرسد، با گاز آب هم اضافه شده است، اینکه اینکار ازسوی کی ها صورت می گیرد معلوم نیست .

اما ، تقاضاتا جایست که نمی شود با این توریدی که دربازارجریان دارد بسنده باشد، تقاضای مواد محروقاتی و تسخینی به مراتب بالاتر از عرضه است، این نا همگونی ها سبب گردیده اند تا بهای مواد محروقاتی و سوختی ازجمله گازمایع و نفت بلند برود و عرضه کنند گان هرچه دل شان خواست به همان قیمت مواد را به فروش برسانند .

همین اکنون که ما درآغاز فصل سرما قرارداریم بهای یک کیلو گازمایع به ۷۰ تا ۷۵ تا هشتاد افغانی در مغازه های فروش گازمایع به شهروندان عرضه می گردد .

در برابرچند مغازه فروش دولتی که در شهر فعالیت دارند کماکان نتوانسته اند، نیازهای شهروندان را ازاین ناحیه مرفوع بسازند و مردم ناگزیراستند تا به بهای گزاف گاز مایع را از پرچون فروشان بخش خصوصی اخذ نمایند .

برخی از متخصصان این عرصه به این باوراستند ، افغانستان از نظر ظرفیت نهفته برای تأمین انرژی زمینه مساعدی داشته و با بهره برداری از ذخایر نفت ، گاز، انرژی آفتابی، باد وآب های جاری می تواند نیازمندی های مردم را به انرژی تأمین نماید .

پوهنوال نورمحمد زمانی استاد سابق پوهنتون پولیتخنیک کابل و متخصص امور نفت و گاز در مورد می گوید:  بهره برداری ازمنابع ملی ، درآغازسرمایه گذاری ، کاربرد تکنالوژی ، فناوری و مدیریتی گسترده ای را ایجاد می نماید که افغانستان فاقد این ظرفیت ها برای بهره برداری از منابع طبیعی خود میباشد .

وی گفت : جلب سرمایه گذاری خارجی به هدف استخراج و بهره برداری منابع ، الزامی تلقی می گردد .

آقای زمانی افزود: کشور ما در وضعیت کنونی به ارزش میلیون ها دالرمواد سوختی وارد میکند که مسلمأ الگوی مناسبی برای کشور توسعه نیافته مانند افغانستان نمی باشد . درحالیکه بودجه توسعوی افغانستان درسال روان پایین تر ازین رقم خواهد بود که ما ذکر کردیم .

به گفته ی وی؛ درحال حاضرافغانستان بیشتراز همه برنامه های توسعوی کشور ، مواد  سوختی  به مصرف میرساند ، چون نیاز به استفاده و مصرف مواد سوختی مانند نفت وگاز مایع دارد

پوهنوال زمانی افزود: برای بیرون رفت ازاین نا رسایی و دسترسی به انرژی دایمی ، اقدامات سریع و عملی بایستی رویدست گرفته گردد و به مثابه یک امر مهم که در اولویت ها قرار داشته باشد این کار روی  دست گرفته شود تا شهروندان ما لااقل از این مشکل رهایی پیدا کنند و دیگرمجبور نباشند که مواد بدون کیفیت را با قیمت های بلند از بازاربه دست آورند.

وی گفت: کشورما درحال خاضربا اتخاذ سیاست جلب سرمایه گذاری خارجی ، وارد فرایند جدیدی شده است که می تواند با حفظ منافع ملی و طرح دورنمای  سیاستگذاری روی سرمایه گذاری مشترک درساحه‌ی کشف ، استخراج و بهره برداری بهتر منابع طبیعی و معدنی ، قرارداد ها و همکاری های گسترده را سازمان دهد .

انرژی گاز و نفت، کاربرد چند سویه دارد ، مهم ترین کالای استراتیژیک جهان معاصر است و عامل پیچیدگی ها و دشواری های روابط سیاسی و نظامی بازیگران قدرت دردنیای ما ارزیابی می گردد .

به گفته ی آقای زمانی ، تقاضای روزافزون کشورهای صنعتی پیشرفته و اقتصادهای نو ظهور به ارزش واهمیت این کالا هرروزه می افزاید و قیمت آن با توجه به افزایش تقاضا، بلند رفتن قیمت فرآورده های مشابه ، توسعه صنایع ، وسعت توریزم و انتقالات انبوه ، روز افزون بوده ، به گونه ی که مصرف وقیمت آن سیرصعودی را می پیماید .

وی گفت: به تناسب چندین سال گذشته تفاوت فاحشی درقیمت نفت وگازبه وجود آمده است ، که این امرتقاضای بیشترمردم را به این مواد نشان می دهد .

این مشکل را بیشتر مردمان کشورهایی متقبل می شوند که ازخود تولید ، تفحص و استخراج نداشته باشند ، مانند افغانستان که از سالیان متمادی با این دشواری رو به رو بوده و اکنون نیز می‎باشد.

روند تورید مواد نفتی و گازمایع درسالهای اخیربا ناهنجاری های خاصی رو به رو بوده است ، این نا هنجاری ها باآنکه کم نشده است ، با گذشت هرروزو به ویژه درموسم سرما ( زمستان ) که نیازبه این مواد بیشتر می گردد فزونی کسب می نماید . دلیل عمده ی بلند رفتن مواد نفتی و گاز مایع ، نبود کنترول بازار ، ازسوی نهاد ها و اداراتی است که دراین عرصه توظیف میباشند .

عدم وارسی از بازار، کیفیت خراب گازمایع ونفت ، افزایش درقیمت های آن این زمینه را برای آن عده از فروشندگان و تورید کنند گان مساعد می سازد تا آنها بی توجه به نیازمندی ها و ناگزیری های مردم به عرضه ی مواد بدون کیفیت با بهای گزاف به شهروندان ما مبادرت بورزند .

به نظرمردم، زمانی وارسی درست از بازار صورت نگیرد ، بیگمان که تجار، تورید کنندگان و پرچون فروشان حسب دلخواه مواد نفتی و گازمایع را با قیمت های بلند بالای مردم به فروش میرسانند .

مردم هم ناگزیراستند تا مواد را با بهای بلند بخرند، چون می‎دانند که بازارآزاد است ، هرکه، دلش هرچه خواست همانطورمیکند. به امید آنکه ، فروشنده ها با درک ناگزیری مردم ، کاری نکنند که به ضررمردم باشد . نفع را هرکس خوش دارد ، اگرتجاراست ، خریداریا مصرف کننده ، هرکه خوش دارد در معامله اش نفعی را به سود خودش ببرد ، اما این نفع هم حد و حدودی دارد ؛ نه آن گونه که پنج انگشت را یکسره به عنوان نفع بردن ازتورید مواد ، بردهن نماییم و برحق دیگران ظلم و نا روا را انجام بدهیم .

خانم آمنه حبیب معلم دریکی ازمکاتب دخترانهی شهرکابل می گوید: بهای مواد سوخت ، مانند چوب ، زغال ، نفت و به ویژه گازمایع که ازضرورت های درجه اول هرخانواده در فصل زمستان میباشد برطبق عادت همیشگی درموسم سرما افزایش کسب میکند

دلیل این افزایش عدم وارسی ازبازاروکم توجه یی نهاد های مسوول ازوضعیت بازارو کم بهأ دادن به نیازمندی های شهروندان است .

وی افزود: درافغانستان ازنام بازارآزاد ، استفاده های سو صورت میگیرد ، برخی از فروشنده ها ، تجارو تورید کنندگان بدون اینکه ناگزیری مردم را درنظربگیرند ، از اقتصاد نابرابرو ورشکسته هموطنان آگاهی داشته باشند، دست به تورید مواد محروقاتی و سوختی از کشورهای خارج میزنند و با قیمت هایی خود شان تعیین میکنند مواد را به مردم عرضه مینمایند  .

خانم آمنه از نهادهای مسوول میخواهد به منظوراستقرارقیم مواد محروقاتی و سوختی در فصل زمستان که ازنیازمندی های اساسی شهروندان است ثبات و توازن قیمت ها را زیر کنترول داشته باشند و به هیچ یک ازتورید کنندگان ، تجارو فروشنده های گاز مایع اجازه گران  فروشی و احتکاررا ندهند .

او همچنان ازفروشنده های مواد سوختی تقاضا کرد تا به حیث یک تکلیف وجدانی ، نفعی  را ازمواد وارد شده ی شان ببرند که هم خود ازاین کارسود ببرند و هم شهروندان ما ازاین ناحیه بیشتر متضرر نگردند .

اما مسوولان در وزارت تجارت می گویند ، برخی از تجارو تورید کنندگان نفت وگازمایع مطابق به میل خود شان بهای گازمایع را افزایش داده وازاین ناحیه سود بیشتری به دست می آورند .

سخنگوی وزارت تجارت میگوید : برخی ازتورید کنندگان صرف برای منافع شخصی خود دست به افزایش بهای مواد سوختی زده اند .

او تاکید کرد که به همین دلیل وزارت تجارت تصمیم گرفته است ، تلاشهایی را برای به دست گرفتن کنترول بازارمواد سوختی به ویژه گازمایع به راه بیندازد.

وی افزود : تجاروتورید کننده گان گازمایع مطابق به طرز العمل وزارت تجارت و صنایع رفتار کنند وبهای مواد سوختی به ویژه گازمایع را که ازنیازهای اساسی مردم  درفصل سرما است برطبق نرخ داده شده ازسوی وزارت تجارت هماهنگ و به مصرف کنند ه گان به فروش برسانند .

گل علم ناصری  

ممکن است شما دوست داشته باشید