روزنامه اصلاح

فراهم‌سازی تسهیلات به بیماران افغان در هند

وزارت صحت عامه به منظور فراهم سازی خدمات صحی به بیماران افغان در کشور هندوستان، تفاهمنامه‌ی گردشگری صحی را با شرکت سیاحتی شهیر امضا کرد.

به اساس این تفاهمنامه، شرکت شهیر سهولت هایی را در رابطه به اخذ ویزای کشور هندوستان، معرفی بیماران به شفاخانه هایی که خدمات صحی با کیفیت را در هند عرضه می‌کنند، در اختیار قرار دادن مترجم‌ها برای بیماران و ارایه‌ی معلومات به بیماران در پیوند به امکانات درمانی کشور هند فراهم می‌کند.

  انجنیر محمد خان معاون اول ریاست اجراییه در مراسم امضای این تفاهم‌نامه  از تلاش های رهبری وزارت صحت عامه در راستای بهبود عرضه‌ی خدمات صحی قدردانی کرد. او هم‌چنان امضای تفاهمنامه‌ی گردشگری صحی را با این شرکت یک اقدام نیک در پیوند به حل مشکلات مردم در زمینه‌ی درمان در کشور هند دانست و از مسوولین این شرکت خواست تا طبق تفاهمنامه برای مردم خدمات گردشگری صحی را ارایه کنند.

هم‌چنان داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه امضای این تفاهمنامه را با شرکت شهیر یک گام مهم دانسته گفت:« شماری از بیمارانی که از افغانستان برای تداوی به هند می‌روند آنان به دلیل نفهمیدن زبان، نداشتن آگاهی از شفاخانه های که از داکتران متخصص و شایسته برخورداراند، عدم آگاهی از هزینه‌ی تداوی و اخذ ویزه در داخل کشور به مشکلات مواجه اند. از همین رو وزارت صحت عامه برای حل این مشکلات تفاهم‌نامه یی را با شرکت گردشگری صحی شهیر برای بر طرف کردن این مشکلات امضا کرد.»  وزیر صحت عامه اضافه نمود که با امضای این تفاهمنامه نه تنها زمینه‌ی بهتر تداوی برای بیماران در کشور هند فراهم می‌گردد؛ بلکه از مصارف گزاف درمان که هموطنان ما در هند پراخت می‌کردند جلوگیری می‌شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید