روزنامه اصلاح

غمشریکی رئیس‌جمهور با اعضای خانواده‌های شهید حاجی حیات‌خان و شهید محمد‌عمر

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، با اعضای خانواده های شهید حاجی حیات‌خان بزرگ قومی و شهید محمدعمر افسر کندک اول لوای چهارم قول اردوی ۲۰۱ سیلاب، غمشریکی نمود.

در مراسمی که بدین مناسبت در ارگ برگزار گردید، رئیس‌جمهور غنی، شهید حاجی حیات‌خان و شهید محمد‌عمر را دو شخصیت وطن‌‌دوست خوانده، گفت که آنان جان‌های شان را در راه امن و ثبات کشور و رفاه مردم قربانی کردند. وی ضمن قدردانی از فداکاری‌های آنان، مراتب تسلیت خویش را به اعضای خانواده های شهید حاجی حیات‌خان و شهید محمدعمر و مردم ولایات ننگرهار و لغمان ابراز داشته و برای شهدا بهشت برین، استدعا نمود.

سپس حاجی سیدرحمان، با اشاره به شخصیت صلحخواه و تلاشهای اجتماعی حاجی حیاتخان، به رئیس‌جمهور اطمینان داد که راه وی را تعقیب می‌کند.

وی ضمن تشکر از ابراز تسلیت رئیس‌جمهور، پیشنهاد نمود که در خصوص تعلیم و تربیت کودکان خانوادۀ شهید حاجی حیات‌خان توجه صورت گیرد.

بعداً مولوی عبدالقهار روحانی طی صحبتی، گفت که شهید محمدعمر با فداکردن جانش، زندگی دیگران را نجات داد. وی افزود که مادر شهید محمدعمر به دیگر فرزندانش نیز توصیه کرده است که در دفاع از کشور و رفاه مردم خویش، راه شهید محمدعمر را تعقیب نمایند.

متعاقباً رئیس‌جمهور غنی صحبت کرد و با اشاره به تلاش‌های شهید حاجی حیات‌خان، گفت که از برکت وی، قیام‌ کنندگان و مردم در کوت، هسکه مینه و نازنیان ولایت ننگرهار، گروه داعش را به شکست مواجه ساختند. وی افزود که این شهید در تاریخ افغانستان جایگاه بلند خواهد داشت و شجاعت و مبارزه های شهید حاجی حیات خان، شهید محمد عمر و صدها هزار قهرمان دیگر، بقای این خاک را تضمین می‌کند.

رئیس‌جمهور کشور با بیان قهرمانی‌های شهید محمدعمر، گفت که وی در ظرف چند ثانیه بنابر روحیۀ اسلامی و ملی‌ای که داشت، تصمیم گرفت تا برای نجات هموطنان اش، این خطر را قبول کند. وی افزود که در قسمت آموزش اطفال این دو شهید توجه و رسیدگی خواهد شد.

رئیس‌جمهور غنی با اشاره به نصایح مادر شهید محمدعمر به سایر پسرانش، گفت که راهنمایی این چنین مادران برای فرزندان، باعث بقا، کامیابی و صلح دایمی در کشور می‌شود.

محمداشرف غنی به وزیر دفاع ملی و مسئولین مربوطه هدایت داد تا در قول اردوی ۲۰۱ سیلاب به نام شهید محمدعمر و همچنان در ننگرهار و یا کابل به نام شهید حاجی حیات‌خان، منار یادبود اعمار نمایند.

در اخیر، استاد اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی ریاست‌جمهوری، فرمان رئیس‌جمهور کشور را در خصوص تفویض مدال دولتی فاتح غازی محمد ایوب‌خان برای نوازشریف پسر شهید حاجی حیات‌خان و تفویض مدال دولتی غازی میربچه خان به بی بی فاطمه مادر شهید محمد عمر افسر کندک اول لوای چهارم ۲۰۱ قول اردوی سیلاب، قرائت کرد. سپس رئیس جمهور غنی مدال های متذکره را به آنان تفویض نمود.

ممکن است شما دوست داشته باشید