روزنامه اصلاح

غرس نهال با شعار همبستگی سبز برای حفظ محیط زیست

اداره ملی حفاظت محیط زیست به ادامه کمپاین نهال شانی تحت نام (همبستگی سبز برای حفظ محیط زیست) که در سال ۱۳۹۳ راه اندازی کرده بود، این برنامه را از ولسوالی قره باغ ولایت کابل آغاز نمود.

انجنیر محمد واصل بازغ، مشاور اداره ملی حفاظت محیط زیست از همکاری و هماهنگی ادارات مربوط و تجار کشور قدر دانی کرده، برنامه همبستگی سبز را گام مثبت برای سرسبزی، حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی ها عنوان نموده گفت: این برنامه برای نخستین بار در سال ۱۳۹۳ از ولایت پروان آغاز شده و اکنون در تمام ولسوالی های ولایت کابل و ولایات کاپیسا، وردک، پنجشیر، لغمان و لوگر گسترش یافته است.

آقای بازغ می گوید: خوشبختانه در طول ۴ سال گذشته در غرس، حفظ و مراقبت درختان مردم عزیز ما و مسوولین ولایات توجه خاص نموده اند؛ در صورتیکه ادارات مسوول با این برنامه همکاری لازم نمایند، این کمپاین را به سایر ولایات نیز راه اندازی خواهیم کرد.

خواجه محمد حنیف صدیقی، ولسوال قره باغ ضمن سپاسگزاری از راه اندازی کمپاین همبستگی سبز به رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست، می گوید: در نظر داریم ۵۰۰ اصله نهال را در کنار جاده های عمومی، سرک های فرعی و در مکاتب این ولسوالی و در جاهایی که نهال های غرس شده خشکیده و یا هم قطع گردیده است، بنشانیم.

لیلا سامانی، رئیس اطلاعات و ارتباط عامه اداره ملی حفاظت محیط زیست که در این کمپاین نهال شانی حضور داشت؛ از مسوولین ولسوالی قره باغ و مردم آن بخاطر حمایت از برنامه و محافظت نهال ها تشکر نموده یاد آور شد که با تدویر برنامه های آگاهی دهی و سهیم ساختن مردم در نگهداری نهال ها می توان از خشکیدن و قطع شدن درختان تازه غرس شده جلوگیری نمود.

وی وعده سپرد که در امر اطلاع رسانی و تدویر برنامه های آگاهی دهی، اداره ملی حفاظت محیط زیست از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نخواهد کرد.

قابل ذکر است که از سال ۱۳۹۳ تا ۲۷ حوت ۱۳۹۷ در حدود ۲۰۰ کیلومتر ساحه به همکاری مردم، بزرگان، نهاد های اجتماعی، شاگردان معلمان مکاتب و کارمندان دولتی در ولایت فوق الذکر نهال غرس گردیده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید