روزنامه اصلاح

عدم هماهنگی میان کمیسیون‌های انتخاباتی؛  روند تفتیش و بازشماری آراء تاهنوز آغاز نشده است

مسؤلان در کمیسیون انتخابات می‌گویند که به دلیل همکاری نکردن کمیسیون شکایات انتخاباتی تاهنوز نتوانسته‌اند که روند تفتیش و بازشماری آراء اختلافی را آغاز کنند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ بر اساس فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی، ۱۰ درصد از ۱۳۷ هزار رای مشکوک و ۱۵ درصد از ۱۰۲ هزار رای خارج از زمان باید به گونۀ نمونه به بازشماری و تفتیش ویژه بروند.

اما حالا مسؤلان کمیسیون انتخابات می‌گویند که روند تفتیش و بازشماری  این آراء تاهنوز آغاز نشده است. این درحالی است که عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی کمیسیون انتخابات روز پنجشنبه هفته گذشته گفته بود که روند تفتیش و بازشماری آرای اختلافی آغاز شده است.

علی افتخاری سخنگوی کمیسیون انتخابات روز شنبه (۲۶ دلو) گفت:”روند تطبیق فیصله‌های کمیسیون شکایات در کمیسیون انتخابات جریان دارد، با تفاوت اینکه هنوز روند تفتیش و بازشماری آغاز نشده است“.

آقای افتخاری گفت:”قرار بود این روند روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز شود که کارمندان کمیسیون شکایات انتخاباتی بدون دلیل از کمیسیون انتخابات برگشته اند“.

وی بیان داشت:”ما مجدداً به کمیسیون شکایات انتخاباتی، تکت‌های انتخاباتی و نهاد‌های ناظر مکتوب دادیم که همراه کمیسیون انتخابات در قسمت نظارت کمک کنند که حداقل بتوانیم  این روند را فردا آغاز کنیم“.

سخنگوی کمیسیون انتخابات با بیان اینکه ما از لحاظ تخنیکی مشکل نداریم گفت:” تمام تحلیل و تجزیه ما تکمیل شده و آغاز روند تفتیش و بازشماری منوط به همکاری کمیسیون شکایات انتخاباتی، تکت‌های انتخاباتی و نهاد‌های ناظر می‌باشد“.

اما مسؤلان کمیسیون شکایات انتخابات می‌گویند که کمیسیون شکایات هیچ مشکل ندارد و آماده نظارت است؛ هر زمانیکه کمیسیون انتخابات روند را آغاز کند کارمندان کمیسیون شکایات آماده می‌باشند.

محمد رضا فیاض معاون سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت:” روز پنجشنبه باید کمیسیون انتخابات برنامه و پلان خویش را ارایه می‌کرد که نکرد“.

آقای فیاض گفت:” روز گذشته جلسه هماهنگی میان کمیسیون‌های انتخاباتی دایر شد و قرار بر این شد که روند تفتیش ویژه و بازشماری روز یکشنبه (۲۷ دلو) آغاز شود“.

مطابق فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی، محلات ۱۰ الی ۱۵ درصد از آرای مشکوک و خارج از زمان توسط تکنالوژی به شکل تصادفی انتخابات شده و تفتیش ویژه و بازشماری می‌شوند در صورتی‌که ۱۰درصد از آرای مشکوک و ۱۵ از آرای خارج از زمان درست باشد به تمام آن اعتبار داده می‌شود.

انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ششم میزان در سراسر کشور برگزار شد و نتایج ابتدایی آن به تاریخ اول ماه جدی اعلام گردید، اما نتایج نهایی آن تاهنوز اعلام نشده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید