روزنامه اصلاح

طرح کوچک‌سازی چهار راهی‌های کابل، ازدحام ترافیکی را کاهش خواهد داد؟

شهرداری کابل طرح کوچک‌سازی یا تغییر شکل چهار راهی‌های شهر کابل را روی دست گرفته می‌گوید که ساخت و ساز چهار راهی‌ها از کاری‌ها عمده این اداره است و این طرح تغییر شکل چهارراهی‌ها نتیجۀ خوبی در کاهش ازدحام ترافیکی دارد. چوک شهید مزاری یک از این چهارراهی‌های است که کار طرح تغییر آن جریان دارد. اما باشنده‌گان این منطقه از تطبیق طرح جدید شهرداری کابل و ایجاد گلدان‌ها در این چهارراهی‌ سخت انتقاد دارند، آنان می‌گویند که راه‌بندان جاده شهید مزاری سال‌هاست که وجود دارد؛ اما اکنون شهرداری کابل با تغییر شکل این چهارراهی و ایجاد گلدان‌ها راه بندان مسیرهای سرک جاده شهید مزاری، جاده فیض محمدکاتب و سرک کوته سنگی را چند برابر کرده است. باشندگان غرب کابل این طرح شهرداری را ناکام گفته و می‌افزایند که نباید میلیون‌ها پول را به کارهای که هیچ نتیجه مثبت ندارد به مصرف برساند، بل حکومت باید به ایجاد سرک‌های فرعی و ساخت پل‌های هوایی اقدام کند. درهمین حال شهرداری کابل این طرح را موفق گفته و می‌گوید که در شهر کابل بیش از سی چهار راهی مزدحم شناسایی شده و کار روی آن جریان دارد.

خانم معصومه باشنده دشت برچی می‌گوید: «سرک پل سوحته نظر به نفوس این منطقه و ازدحام ترافیک، هیچ سرک نیست و شهرداری کابل با تخریب این سرک و ایجاد گلدان چهارراهی را کوچک‌تر می‌سازد. آیا موترها پرباز کنند، مردم پرواز کنند تا از این منطقه عبور و مرور نمایند؟ نمی‌دانم چرا شهرداری کابل با این طرح شان زندگی را برای مردم تنگ‌تر می‌سازد. آیا مردم کابل در کنار انفجار و انتحار، جنگ و جدال سزاوار این است که ساعت‌ها را در جاده‌ها و ازدحام ترافیک سپری کنند؟»

بانو سلطانی یک تن از دانشجویان پوهنتون کابل که روزانه از این مسیر عبور و مرور دارد نیز از این طرح شهرداری کابل انتقاد کرده می‌گوید: «شاروالی کابل، به جای اجرای طرح‌های اصلی و اساسی، حل مشکل ترافیک سنگین جاده شهید مزاری و احداث جاده‌های فرعی برای وصل به سرک کمپنی، با ایجاد گلدان‌ها محیط تنگ چهارراهی پل سوخته را تنگ‌تر کرده و مشکل راه بندی را نیز چند برابر کرده است. وقتی چنین طرحی در چهار راه برکی و دیگر چهاراهی‌ها کابل مثبت واقع نشده و مشکل راه بندی را چند برابر کرده است؛ با چه منطقی این طرح را در پل سوختۀ مزدحم و متراکم رویدست گرفته اند و به جای حل مشکل، راه بندی را می‌افزایند و مردم این منطقه را از سکونت در این جا بیزار می‌کند».

در همین حال شهرداری کابل می‌گوید که ساخت و ساز چهار راهی‌ها یکی از کارهای عمده شهرداری می‌باشد و این طرح تغییر شکل چهارراهی‌ها نتیجه خوبی در کاهش ازدحام ترافیکی دارد.

نرگس مومند، سخنگوی شهرداری کابل می‌گوید: «ساخت و ساز چهارراهی‌ها یکی از کارهای عمده و کلیدی شاروالی کابل است که مدت چند ماه می‌شود، ما کار خود را آغاز کردیم و خوش بختانه نتیجه خوبی گرفتیم. همچنان هم‌وطنان عزیز ما از اجرای این کار بسیار خوش هستند. در مجموع ۳۳ چهارراهی مزدحم شهر است که ما مد نظر داریم و بیشتر از نصف این چهار راهی‌ها کار شان به پایان رسیده و چهار راهی‌های دیگر هم کار ساخت و ساز شان جریان دارد.»

چوک شهید مزاری جایی است که سه مسیر از آن می‌گذرد و یکی از پر ازدحام‌ترین بخش های شهر کابل می‌باشد. باشندگان غرب کابل همواره از مشکلات راه بندان جاده شهید مزاری شکایت دارند. آنان با انتقاد از طرح بهسازی این ساحه می‌گویند که حکومت برای حل مشکلات راه بندان غرب کابل باید سرک‌های فرعی و پل‌های هوایی را ایجادکند.

محمدعوض حسینی، باشنده غرب کابل می‌گوید: «خواهش ما از شهرداری این است که اگر جاده‌ها را جور می‌کند مصرف را بی‌جا نکند، باید بنیادی کار کند. سرک‌های فرعی را بسازد و سرک عمومی را چهار سرکه کند، پل‌های هوایی ایجاد کند. این یک سرک که در طرف غرب کابل است گنجایش همه وسایط را ندارد.»

کاربران صفحه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک نیز از تطبیق طرح جدید شهرداری کابل و ایجاد گلدان‌ها در چهارراهی‌‌ها سخت انتقاد دارند.

محمد عیسی الفت، در صفحه فیس‌بوک‌اش چنین نوشته است:

«تصمیم و طرحی را که شاروالی محترم کابل در قسمت چوک شهید مزاری روی دست گرفته است و عملی می‌کند، واقعاً تصمیم ناسجنیده و از روی بی برنامه گی است. از سرک کرده، گلدان‌ها بزرگ اند». یک ضرب المثل: از بام کرده، موری(دود رو) آن بزرگ است».

رحمت الله حقیار یکی دیگر از کاربران فیس‌بوک در صفحه‌اش با انتقاد از طرح جدید شهرداری کابل با پخش تصویری از ازدحام چهار راهی پل سوخته، این گونه نوشته است: «طرح شهرداری کابل در رابطه به کاهش ازدحام ترافیکی چوک شهید مزاری، نه‌تنها این مشکل را حل نکرده بلکه چند برابر ساخته است. شخصاً بیش از یک ساعت است که در این قسمت گیر مانده‌ام و مثل من هزاران نفر دیگر که هم وقت‌شان ضایع می‌شود و هم تیل موترشان. اینجاست که ضربه‌ی بزرگ به اقتصاد کشور و مردم نیز وارد می‌شوند».

شهرداری کابل همواره از ساخت سرک های فرعی در غرب کابل سخن گفته است؛ اما با گذشته چندین سال از این وعده‌ها تا اکنون حتا یک سرک فرعی ساخته نشده است. شهرداری کابل می‌گوید برای کاهش مشکلات ترافیکی در دشت برچی ضمن ساخت سرک‌های فرعی یک لین ترافیک را نیز ایجاد می‌کند.

احمد ذکی سروری

ممکن است شما دوست داشته باشید