روزنامه اصلاح

طالبان در صدد جلب حامیان بین‌المللی

یک هیئت گروه طالبان به ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی این گروه سرگرم دیدار از بیجینگ است. بر اساس گزارش برخی رسانه ها، این هیئت گروه طالبان پس از جمهوری خلق چین از جمهوری اسلامی ایران نیز دیدار خواهد کرد.

   پس از سال ۲۰۰۱  میلادی و سقوط امارت طالبان تا به امروز، چندان سابقه ندارد که کشورهای جهان به این صورت از هیئت این گروه استقبال نموده و با آنان مذاکره کرده باشند. پیش از این فدراتیف روسیه، کشور شاهی قطر و پاکستان کشورهایی بوده اند که از هیئت های رسمی گروه طالبان میزبانی کرده و با آنان مذاکره کرده اند.

   شش دور مذاکره‌ی هیئت مذاکره کننده‌ی ایالات متحده‌ی امریکا به ریاست زلمی خلیلزاد نماینده‌ی خاص وزارت امور خارجه‌ی ایالات متحده‌ی امریکا در زمینه‌ی گفتگو های صلح افغانستان و بیرون کردن اسامی چند تن از سران این گروه از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد، ظاهرا سبب شده که این گروه فرصت آن را پیدا کند که هیئت های نمایندگی خویش را به کشورهای خارجی اعزام و برای گروه خود در سطح بین المللی لابی گری کنند و در تلاش جلب حامیان بین المللی باشند.

   گروه طالبان پس از سقوط امارت شان هیچ زمانی به این اندازه فرصت مانور در سطح بین المللی نداشته است و نه دول جهان این به این اندازه آماده‌ی پذیرایی از هیئت های این گروه بوده است. اما اینک کشورهای زیادی در تلاش این شده اند که هیئت گروه طالبان را بپذیرند وبا آنان مذاکره کنند.

   به باور آگاهان مسایل مربوط به اوضاع جاری در افغانستان، رقابت کشورهای مختلف منطقه و جهان با ایالات متحده‌ی امریکا یکی از دلایل تغییر نوع موضعگیری کشورها در برخورد با گروه طالبان می باشد. به باور این آگاهان، دولت های حاکم بر این کشورها می خواهند با تامین رابطه با گروه طالبان و نوعی حمایت از این گروه به نحوی در برابر امریکاییان موضع گیری کنند.

   گروه طالبان با استفاده از یک چنین زمینه یی و با اعزام هیئت های مذاکره کننده در گام نخست انزوای چندین ساله بر این گروه را می خواهند بشکنند و در گام بعدی برای نوع دیدگاه و موضعگیری خود در سطح کشور های منطقه و جهان حامیانی دست و پا کنند. در گام سوم می خواهند راه رسیدن دوباره به قدرت و دستکم برای حضور نیرومند تر وموثرتر در مناسبات قدرت سیاسی بعدی در افغانستان برای خود جلب حمایت کند.

    کشور هایی که از هیئت گروه طالبان میزبانی میکنند ویا در گذشته میزبانی کرده بوده اند می گویند که آن ها در صدد کمک به روند صلح افغانستان اند واز این جهت است که زمینه‌ی سفر گروه طالبان به کشور خود را فراهم آورده وبا آنها دیدار و مذاکره کرده اند. آنان مدعی اند که دارند به روند صلح افغانستان کمک میکنند.

   اما نا گفته پیدا است که این سلسله میزبانی ها و مذاکرات با هیئت گروه طالبان در صورتی می تواند کمک برای روند صلح بوده باشد که بتواند این گروه را آماده‌ی گفتگو با دولت افغانستان بسازد و طالبان را وا دارد که برای برون رفت از وضعیت موجود و پایان دادن به بحران جاری با دولت افغانستان مذاکره کنند. واقعیت های موجود جامعه‌ی افغانی را بپذیرند، عملیه سیاسی را بر جنگ ترجیح دهند، خشونت ها را کنار بگذارند، با روندهای افراط گرای بین المللی قطع رابطه کنند، منحیث یک گروه سیاسی در جامعه عرض و جود کرده و سر انجام جمهوریت و مناسبات رقابتی در رسیدن به قدرت را بپذیرند

   کشورهای منطقه گروه طالبان را تشویق کنند که با فاصله گرفتن از ترور، دهشتگری و هراس افگنی حقوق و رای مردم را حرمت گذاشته و آزادی های مدنی و ارزش های مندرج قانون اساسی افغانستان که برگرفته از تعالیم دین مقدس اسلام و کنوانسیون های بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر وارزش های انسانی جهانی است؛ پابند باشند.

   اگر این مراودات کشورهای یاد شده با گروه طالبان به مسایل یاد شده منجر نشود، نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه به رقابت شدید قدرت های بزرگ جهانی و نیز قدرت های منطقوی منجر شده و بحران موجود در افغانستان را وارد مرحله‌ی تازه‌ای خواهد ساخت.

ممکن است شما دوست داشته باشید