روزنامه اصلاح

طالبان برای کاستن از خشونت زیر فشار گذاشته شوند

دوام خشونت ورزی طالبان پس از امضای توافقنامه‌ی صلح با ایالات متحده‌ی امریکا بار دیگر پای زلمی خلیلزاد، نماینده‌ی خاص وزارت امور خارجه‌ی امریکا برای صلح افغانستان را به منطقه کشاند. قرار گزارش ها او با ملاعبدالغنی برادر رییس دفتر سیاسی طالبان در قطر و مذاکره کننده‌ی ارشد این گروه در دوحه دیدار کرده است و قرار است در آینده به تعدادی از کشور های منطقه واز جمله اسلام آباد سفر کند. هدف از سفر او به منطقه آنگونه که گفته شده تلاش برای کاهش خشونت ها در افغانستان در حد قابل قبولی می باشد. چیزی که در توافقنامه ی صلح امریکاییان با این گروه آمده بود که همزمان با آغاز روند رهایی زندانیان طالبان از زندان های دولت افغانستان این گروه خشونت ها را به حد اقل ممکن کاهش می دهد تا زمینه برای گفتگوی بین الافغانی فراهم شود وپس از آغاز گفتگوهای بین الافغانی این کاهش خشونت به آتش بس مبدل گردد.

روند رهایی زندانیان گروه طالبان از سوی دولت افغانستان گرچه با اندکی تاخیر آغاز گردید واما با قوت ادامه یافت وتا اکنون نزدیک به یک هزار تن از زندانیان این گروه با ملاحظه ی کیس جرمی، سن وسال، داشتن مریضی واینکه پس از رهایی واپس به میادین جنگ بر نمی گردند از بند رها گردیده اند. اما در رویه ی خشونت ورزانه ی این گروه نه تنها تغییری که حسن نیت شان را در مورد ختم جنگ وخونریزی ورسیدن به صلح نشان بدهد به مشاهده نرسید، بلکه بر عکس آنگونه که در پایان هفته ی موسوم به ” کاهش قابل ملاحظه و پایدار خشونت ها”، در دهم ماه حوت سال پار سندی به مهر وامضای کمیسیون نظامی این گروه مبنی بر لزوم از سر گیری خشونت ها به رسانه ها درز کرد؛ این گروه خشونت را به اوجش رسانید. در آن سند از جنگجویان این گروه خواسته شده بود که بر نظامیان خارجی حمله نکنند واما گفته شده بود که حملات خود بر نیروهای ملی امنیتی ودفاعی افغانستان را از سر بگیرند.

آنگونه که رسانه ها به نقل از نهاد های ملی امنیتی و دفاعی کشور گزارش داده اند این گروه از آن زمان الی اکنون نزدیک به سه هزار بار بر اهداف دولتی در سراسر کشور حمله ور شده وبه شمول افراد ملکی صدها تن را شهید وبیش از یک هزار تن دیگر را زخمی کرده اند. وقرار این گزارش جنگجویان این گروه در برخی روز ها به صورت میانگین تا پنجاه حمله را هم سازماندهی واجرا کرده اند. در گزارشی که چند روز پیش به نقل از نماینده گی های موسسات بین المللی در رسانه ها به نشر رسید کشتار افراد ملکی در این مدت زماتی گسترده وبه صورت جدی نگران کننده بوده است.‌

طالبان در برای توجیه تشدید خشونت ها گفته اند از اینکه آنان با دولت افغانستان کدام مذاکره ای را انجام نداده وتوافقی را در راستای کاهش خشونت به امضا نرسانیده است، خود شان را ملزم به کاستن از خشونت نمی دانند. عباس استانکزی مذاکره کننده ی پیشین و عضو دفتر سیاسی این گروه در شهر دوحه ی کشور شاهی قطر چند روز پیش یکبار دیگر تاکید کرد که آنان خود را ملزم به کاهش خشونت در برابر دولت افغانستان نه می دانند چون به گفته ی او آنان با دولت افغانستان کدام توافق صلحی را به امضا نه رسانیده اند وملزم به این نیستند که دست از خشونت بکشند وخشونت را کاهش دهند.

تا آنجا که دیده میشود گروه طالبان به هیچ صورت آماده ی این نیستند که سطح خشونت را پایین بیاورند ودست از خون ریزی وکشتار بر دارند. چه از این جهت که فکر می شود آنان نه در پی صلح بلکه هنوز در پی پیروزی از راه زور وقدرت نظامی اند وبرای سقوط دولت افغانستان تقلا می کنند. وچه از این جهت که می خواهند در مذاکرات احتمالی بین الافغانی دست بالا داشته وامتیاز گیری کنند. باور این گروه بر آن است که از راه تشدید خشونت ها می توانند خواسته های خود را بر جانب دولت بقبولانند. عین ان کاری را که در جریان گفتگوها با امریکاییان انجام می دادند وآن زمان بار ها حملات مرگباری را سازماندهی واجرا کردند که با واکنش هایی شدید از سوی مقامات امریکایی واز جمله دونالد ترامپ، رییس جمهور این کشور مواجه گردیده بود.

با این وصف نیاز است تا این گروه زیر فشار قرار گیرد تا برابر با خواست جهانی، کشور های خارجی و سازمان های بین المللی ودر راس سازمان ملل متحد و ناتو از این گروه، سطح خشونت ها را به حد اقل ممکن  کاهش دهند ودست از کشتار وخون ریزی بر دارند. وباید آماده شوند که یک آتش بس سراسری ودایمی بر قرار شود تا با استفاده از فضای آنش بس روند صلح به گونه ی بهتری پیگیری شود. دولت افغانستان آنگونه که متعهدانه روند رهایی زندانیان را پی گرفته است اعلام کرده که خواهان آتش بس فوری وتوقف خونریزی ها است. همه ی کشور ها وسازمان های بین المللی که از آن ها نام گرفتیم از راه های که ممکن است ودر اختیار دارند بر این گروه فشار باید وارد کنند تا خشونت ها را کاهش دهند.

ممکن است شما دوست داشته باشید