روزنامه اصلاح

ضیاالحق فضلی، سخنگوی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین: مهم‎ترین مورد برای افراد دارای معلولیت، مشارکت سیاسی در دولت است

معلولیت ناتوانی نیست، امروز افراد دارای معلولیت که یک بخش از جامعه را تشکیل می‎دهند، دارای ظرفیت و توانایی خاص استند که از نظر قوانین داخلی و بین‎المللی از حقوق خاص در جامعه برخوردار می‎باشند و باید در ابعاد مختلف مورد حمایت قرار بگیرند.

ایجاد سهولت‎های کاری، تحصیلی و تعلیمی، اشتغال‎زایی و مشارکت در نظام سیاسی برای افراد دارای معلولیت از وظایف اساسی دولت است، به خاطر این‎که در بسا موارد افراد دارای معلولیت با چالش‎ها و مشکلات اجتماعی و اقتصادی مواجه استند و یک نوع محدودیت برای پیشبرد زندگی روزمره‎شان احساس می‎نمایند.

این‎که حکومت تا چه حد توانسته مکلفیت‎هایش را که در قبال معلولین دارد، ادا نموده صحبتی دارم با آقای ضیا‎الحق فضلی سخنگوی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین:

پرسش: آقای فضلی؛ چه تعداد افراد دارای معلولیت وجود دارد، مکلفیت‎های دولت در قبال معلولین چیست؟

پاسخ: در حال حاضر به تعداد یک لک و سی و نه هزار و دوصد هفت تن افراد دارای معلولیت در وزارت دولت در امور شهدا و معلولین ثبت و عملاً امتیاز اخذ می‎نمایند. وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، مکلفیت دارد تا به ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت رسیدگی نماید، این خانواده‎ها و افراد ‎که در اثر حوادث و جنگ‌‎ها چه ملکی یا نظامی معلول و یا شهید می‎شوند، مورد حمایت قرار داده، حقوق و امتیازات برای‎شان پرداخت نماید.

افرادی‎که دارای معلولیت طبیعی استند از این حقوق و امتیازات که وزارت دولت برای افراد معلول پرداخت می‎نماید، برخوردار نمی‎شوند، البته نزد ما تنها افرادی‎که بر اثر حوادث جنگی معلول و یا شهید می‎شوند ثبت استند، اما این سروی در سال ۲۰۰۵ صورت گرفته که مطابق آن هشت فیصد از نفوس کشور را افراد دارای معلولیت تشکیل می‎دهد و تا هنوز ثبت و سروی تمام افراد دارای معلولیت در سرتاسر کشور صورت نگرفته.

در تلاش استیم تا یک‎سال آینده در سرتاسر کشور، افراد دارای معلولیت را ثبت نمایم، البته در قانون جدید که هم اکنون زیر کار است آمده تا در پهلوی معلولین جنگی معلولین طبیعی نیز از حقوق و امتیازات استفاده نمایند و تا آغاز کار پارلمان این قانون پاس خواهد شد.

وی افزود: طبق ماده ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی، دولت افغانستان مکلف است تا افراد دارای معلولیت هم در بخش اقتصادی و هم در بخش نظام مورد حمایت قرار بدهد.

مسوولیت دولت طبق قوانین و قواعد که در کنوانسیون‎های بین‎المللی در سال ۲۰۱۲ امضا شد، وزارت دولت در امور شهدا و معلولین که مدت ۸ ماه می‎شود به گونه مستقل فعالیت دارد، ضمن این‎که حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت را به زمان معین پرداخت نموده، برای حل مشکلات طرح‎های جدید، اشتغال‎زایی را برای افراد دارای معلولیت به حکومت ارائه نموده است، به زودی طبق قانون نافذه در تمام ادارات دولتی سه فیصد افراد دارای معلولیت جذب شوند. مطابق این طرح طی هشت ماه گذشته یک و نیم فیصد از افرادی که دارای معلولیت استند در ادارات دولتی جذب و استخدام شده‎اند که در نظر است تا سال آینده سه فیصد تکمیل شود.

هم‎چنان در بخش های تعلیمی و تحصیلی تفاهمنامه‎ها امضا شده که مطابق کنوانسیون بین‎المللی افراد دارای معلولیت را برای ظرفیت‎سازی به پوهنتون‎ها معرفی نمایم.

کشور دوست هندوستان همه ساله از پنجصد تا یکهزار بورس تحصیلی را کمک می‎کند که همه ساله افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا را معرفی گردند، هم‎چنان با هشت پوهنتون خصوصی تفاهم‎نامه امضا شده که تا هفت تن به گونه رایگان معرفی ‎شود. در عین حال کشورهای ازبکستان، چین، تاجکستان، ایران و پاکستان اسکالرشیب‎های را دارد که افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا را به این اسکالرشیب‎ها معرفی می‎نماییم، هم‎چنان با وزارت تحصیلات عالی و مسلکی تفاهم‎نامه امضا شده تا یک بخش خاص را امتحان کانکور برای افراد دارای معلولیت اختصاص بدهند تا از این طریق به پوهنتون‎های دولتی راه پیدا نمایند. در سال آینده عملاً تطبیق می‎گردد که حدود پنجاه تا شصت تن به این پوهنتون‎ها راه پیدا نمایند، هم‎چنان در پوهنتون‎های بین‌‎المللی صدها نفر معرفی می‎شوند.

پرسش: آقای فضلی علاوه بر این، دیگر کدام خدمات از طرف نهاد شما که مسوولیت حمایت از افراد دارای معلولیت را دارد اجرا می‎شود؟

پاسخ: علاوه بر خدمات اشتغال‎زایی و ایجاد زمینه های تحصیلی و تعلیمی، صحی، وزارت دولت در امور شهدا و معلولین طبق هدایت رییس جمهور، تمام افراد که دارای معلولیت استند و نیاز به تداوی دارند، همه شفاخانه‎های دولتی مکلفیت دارند تا هر فرد معلول که به خاطر معالجه به این شفاخانه‎ها مراجعه می‎‏نمایند باید به صورت رایگان تحت تداوی قرار بگیرند، البته با شفاخانه‎های خصوصی نیز تفاهم شده تا پنجاه الی شصت درصد تخفیف در معالجه برای این افراد در نظر گرفته شود.

آنعده افرادی‎که در داخل کشور معالجه‎شان ممکن نیست در خارج از کشور فرستاده می‎شوند که در تفاهم با شورای امنیت و اداره امور همه ساله صدها نفر به خاطر تداوی به کشورهای اروپایی می‎روند که مصارف آن‎را دولت می‎پردازد، هم‎چنان در همکاری با مؤسسات بین‎المللی و سایر مؤسسات داخلی و مؤسسه (یو اس ای آی دی) هژده موسسه دیگر بر اساس تفاهم‎نامه که امضا شده همه ساله ده‎ها تن از افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا را به خارج از کشور به مصارف دولت به خاطر تداوی می‎فرستد.

پرسش: اخیراً رییس جمهور کشور به تعداد یک هزار اپارتمان را برای نیروهای دفاعی و امنیتی کشور توزیع نموده، همه آنها کسانی بودند که به نحوه در اثر حادثات جنگی معلول و معیوب شده و یا یکتن از اعضای خانواده شان در هنگام دفاع از وطن شهید شده اند.

وزارت دولت در امور شهداو معلولین چنین برنامه را برای افراد دارای معلولیت که در این وزارت ثبت استند داشته و یا خیر؟

پاسخ: یکی از مکلفیت های وزارت دولت در امور شهدا و معلولین فراهم سازی مسکن برای افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا می باشد. علاوه بر این حکم جناب رئیس جمهور بنابر فیصله شورای وزیران در ده ولایت، بشمول ولایت کابل، پروان، ننگرهار، خوست وسایر ولایات، شهرک ها برای افراد دارای معلولیت اختصاص داده شده است. از آنجاییکه این افراد توانایی اعمار اپارتمان را ندارند فیصله شده در این شهرک ها بلاک های رهایشی اعمار و برای آنها توزیع گردد.

علاوه بر توزیع اپارتمان های رهایشی برای این افراد به اساس هدایت رئیس جمهور تا کنون برای دوازده هزار خانواده از ورثه شهدا، کوپون توزیع شده و پیشنهاد داریم تا در سال آینده برای افراد دارای معلولیت نیز کوپون مواد ارتزاقی توزیع گردد.

در پهلوی این همه خدمات هر سال دوصدو پنجاه و هفت تن از خانواده شهدا به بیت الله شریف فرستاده می‎شوند.

آقای فضلی در ادامه افزود: مهمترین مورد برای افراد دارای معلولیت مشارکت سیاسی در سطح دولت است، بنا بر این تلاش‎های که وزارت دولت در امور شهدا ومعلولین دارد. در حال حاضر یکتن از معلولین در بخش معاونیت مشاور رئیس جمهور در امور معلولین کار می کند، همچنان سکرتریت خاص  وجود دارد که برای افراد دارای معلولیت کار فعال است، دربخش شورای وزیران کمیته فرعی بین الوزارتی تشکیل شده، سه نماینده درآن عضویت دارند.

از سویی هم این وزارت، پیشنهاد دارد تااز طریق اصلاحات اداری بست های دوم، سوم و چهارم رابه اعلان بگذارند و این افراد بعد از اینکه اپلای کردند استخدام شوند و طرح بعدی اینست که بعداز این هر وزیر یک مشاور از افراد دارای معلولیت داشته باشند، درسایر دوایر دولتی نیز افراد دارای معلولیت رسماً استخدام شوند. که این خود نشاندهنده مشارکت افراد دارای معلولیت می باشد.

پرسش: لطفاً در مورد پلانهای بعدی  وزارت دولت در امور شهدا و معلولین معلومات بدهید؟

پاسخ: در پهلوی موارد ذکر شده وزارت دولت در امور شهدا و معلولین در پلان دارد تا در سرتاسر کشور این افراد را بایومتریک و ثبیت نماید و همچنان در سرتاسر کشور افرادی دارای معلولیت را که تاکنون ثبت این نهاد نیست تسبیت و ثبت نمایم تا همه آنها یکسان از امتیازات و خدماتی که از سوی وزارت دولت برای‎شان عرضه می گردد مستفید شوند، این موضوعات و پلان های است که در اولویت کاری این وزارت قرار دارد.

پرسش: قسمیکه دیده می شود از چند سال به اینسو یکتعداد از افراد معلول و معیوب در ایستگاه های بس توظیف استند و از راننده ها پول اخذ می دارند.
و در عین حال برخورد نامناسب هم با راننده ها وهم با راکبین دارند. گفته می شود پول را که اخذ می‎کنند، یعنی مبلغ ده تا بیست افغانی از هر موتر می باشد، هرگاه محاسبه شود مبلغ هنگفتی عاید شان می شود و شاید هم این عاید به میلیونها افغانی می‎رسد، این مورد در تمامی ساحات و ایستگاه های شهر بنظر می رسد.

این افراد از طرف کی ها یا کدام نهاد در ایستگاه ها توظیف استند، آیا برای وزارت دولت در امور شهدا و معلولین کار می نمایند و عاید بدست آمده را بر هزینه دولت وارد ساخته، معاش اخذ میدارند و یا به گونه خودسر این کار را انجام می‎دهند؟

پاسخ: وزارت دولت در این بخش دخالت ندارد این افراد را نهادهای چون شاروالی کابل و وزارت ترانسپورت توظیف نموده اند.

در عین حال تاکنون طرزالعمل وجود نداشته، ایجاب می‎کند تا قانوناً در این رابطه مکلفیت های ارگانهای مربوطه مشخص شود.

از آنجایکه افراد دارای معلولیت اکثراً  بیکار استند و یکنوع محرومیت احساس می‎نمایند، به همین اساس تلاش دارند تا از هر طریق ممکن پول بدست بیاورند.

در حالیکه مطابق کنوانسیون بین المللی این سهولت ها را باید دولت مساعد بسازد، به این اساس ما روی ساختن یک طرزالعمل از سه ماه به اینطرف کار می‎نمایم کار  تا این چالش برطرف شود.

آقای فضلی خاطر نشان ساخت که وزارت امور شهدا و معلولین سهولتهای بیشتر به خاطر حمایت از ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت فراهم گردد.

مهوش

ممکن است شما دوست داشته باشید