روزنامه اصلاح

ضعف‌ها و محدودیت‌های اداره‌ی اترا شناسایی گردد

جلسه‌ای به منظور بحث روی نقشه‌ی راه پنج‌ساله‌ی اداره‌ی تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر دیروز در ارگ دایر گردید.

ابتدا، نجیب عزیزی رئیس اداره‌ی اترا، نقشه‌ی راه آن اداره را که شامل بخش‌های اهداف، پیشرفت‌های کنونی، موفقیت در سکتور مخابرات، نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و چالش‌ها، چارچوب‌های تنظیماتی به خاطر مارکیت موثر و رقابتی، انکشاف نیروی کاری، مدرن‌سازی صندوق انکشاف مخابراتی، انکشاف خدمات، موثریت نهادی، حمایت از ارائه خدمات عامه(حکومت‌داری الکترونیکی) و پیشنهادات می‌باشد، به جلسه ارائه نمود.

رئیس‌جمهورغنی در صحبتی، سکتور مخابرات را یک سکتور متحول دانسته، گفت که باید طرح‌ها مطابق به شرایط پیشرفت تکنالوژی معاصر عیار گردد و نیز ظرفیت‌های لازم برای تطبیق نقشه‌ی راه در اداره‌ی اترا موجود باشد.

رئیس‌جمهور تأکید ورزید که از نظر تخنیکی، باید سیستم‌ها به‌روز گردند و اداره‌ی اترا کارهای بنیادی در عرصه‌ی تکنالوژی انجام دهد.

 وی بر شناسایی محدودیت‌ها و ضعف‌های اداره‌ی اترا تأکید کرد و گفت که دراین سکتور باید راه‌های حل برای برداشتن موانع و صلاحیت‌ها مشخص شوند و نیز این سکتور به دانش کافی مسلط گردد.

وی تصریح‌داشت که برای عملی‌نمودن نقشه‌ی راه نیاز است تا کار مشترک انجام پذیرد و هدایت‌داد تا وزارت‌های مالیه و مخابرات و نیز ادارات احصائیه‌ی مرکزی و اترا مشترکاً در زمینه‌ی عملی‌نمودن نقشه‌ی راه در اداره اترا، کار نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید