روزنامه اصلاح

ضرورت حـل به موقع چـالش‎هـای محتمل فـرا راه انتخابات ریاست جمهوری

      انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در روز ششم ماه میزان پیش رو برگزار شود، ظاهرا با چالش هایی مواجه است. این چالش ها عبارت اند از سطح نازل آمادگی ها و نیز اندک بودن توانایی وظرفیت در ساختاری به نام کمیسیون مستقل انتخابات، فقدان اطمینان حد اقل تا الحال، فراهم نبودن امکانات مورد نیاز هزینه های برگزاری انتخابات، موجودیت تهدید های روز افزون امنیتی و بیشتر شدن مشکلات در این عرصه و سر انجام هراس از برگزاری یک انتخابات غیر شفاف و جنجال برانگیز. 

     نهاد های ناظر بر انتخابات پیوسته از ضعف و ناتوانی کمیسیون مستقل انتخابات سخن می زنند وآنان با عنوان کردن مسایلی چون، کم تجربه گی کمیشنران کمیسیون، تکمیل نبودن ساختار کمیسیون و عدم استخدام آن تعداد پرسونل که در حال حاضر بست های شان خالی است و سر انجام سطح نازل آموزش های مورد نیاز برای پرسونل کمیسیون؛ ابراز نگرانی میکنند که کمیسیون اگر این سلسله ضعف های خودش را هر چه زودتر جبران و برطرف ننماید بعید است که بتواند یک انتخابات قابل قبولی را برگزار و قناعت مردم افغانستان را نسبت به نتایج احتمالی انتخابات ششم میزان به دست آورده بتوانند.

      این نهاد ها تاکید میکنند که آماده گی کمیسیون مستقل انتخابات ونیز کمیسیون شکایات انتخاباتی در حدی نیست که باعث شود مردم افغانستان اطمینان کنند که این کمیسیون ها میتوانند  انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شورا های ولایتی، انتخابات شورا های ولسوالی ها و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی را بی عیب و نقص عمده وبه صورت شفاف وعادلانه برگزار نمایند. گزارش هایی یک روز پیش به نشر رسید که دفتر معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) نیز نسبت به برگزاری همزمان این تعداد انتخابات از سوی این کمیسیون ها ابراز نگرانی کرده است. بر بنیاد گزارش ها یاماماتو نماینده ی ویژه ی سازمان ملل گفته است که از برگزاری همزمان این انتخابات ها صرف نظر صورت بگیرد. امری که کمیسیون آن را صرف یک نگرانی از طرف این نهادها قلمداد کرده اما تاکید ورزیده که این کمیسیون آماده است که انتخابات های یاد شده را به گونه ی همزمان برگزار نماید. حوا علم نورستانی رییس کمیسیون انتخابات ابراز نظر نماینده ی سازمان ملل متحد را صرف نگرانی این نهاد دانسته وگفته که اگر امکانات مورد نیاز در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار گیرد آنان می توانند انتخابات را در زمان معین آن برگزار نمایند.

     موضوع نبود امکانات ونیز فقدان تعهدات مشخص نهاد ها وکشور های بیرونی که معولا انتخابات های گذشته ی افغانستان را تمویل می نمودند، هنوز به عنوان یک چالش مطرح است وتا هنوز کمیسیون های انتخاباتی کدام تعهد مشخصی را ظاهرا دریافت نداشته که آنان آماده گی خود شان را نشان داده باشند که انتخابات های پیش روی افغانستان را تمویل میکنند. چیزی که است برخی از مقامات سازمان اتلانتیک شمالی (ناتو) وکشور های غربی واز جمله معین وزارت امور خارجه ی ایالات متحده ی امریکا برای جنوب آسیا وآسیای مرکزی در جریان سفرش به کابل، در دیداری با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در حد بیانات دیپلماتیک گفته اند که از برگزاری انتخابات پیش رو حمایت و پشتیبانی میکنند، اما ظاهراً نگفته‎‎اندکه تا کدام اندازه آماده اند هزینه‎های مالی آن را ثابت کنند.

      یکی دیگر از مشکلات موجود بحثی است که در زمینه ی تهیه ی فهرست وتثبیت هویت رأی دهنده گان وجود دارد. فعلا این مشکل حل شده نمی باشد. کمیسیون مستقل انتخابات اعلام داشته که تهیه ی فهرست رأی دهنده گان را از روی تذکره های کاغذی و بدون بهره گیری از سیستم بایومترک انجام می دهند. کمیسیون مطابق تقسیم اوقات جدیدی که اعلام داشته ثبت نام تکمیلی برای تهیه ی فهرست رأی دهنده گان سر از هجدهم ماه جوزای پیش رو آغاز می یابد. موضوعی که از همین اکنون مخالفت ها و بگو مگو هایی را به وجود آورده است. این بگو مگو ها از آن جا ناشی میشود که از نگاه نهاد های ناظر انتخابات و جریان ها و احزاب سیاسی و تیم های انتخاباتی تذکره های کاغذی منبع مطمینی برای تثبیت هویت رأی دهنده گان نمی باشد واز نظر آنها تذکره های کاغذی به اندازه ی وافر در میان شهروندان توزیع شده؛ به گونه‌ای که به وفرت میتوان اشخاص و افراد را یافت که دارای چندین تذکره می باشند وگزارش هایی در جریان انتخابات پارلمانی به نشر رسید که تعدادی از نامزدان از این تذکره ها به اندازه‌ی قابل توجهی میان شهروندان توزیع نموده و استیکر هم زده اند.

آماده ایم انتخابات بی عیب و نقصی برگزار کنیم؛

     در این میان کمیسیون مستقل انتخابات با قبول این مشکلات و چالش ها گفته که در تلاش آن استند که انتخابات های یاد شده را در تاریخ تعیین شده به گونه ی قابل قبولی برگزار نمایند. همانگونه که اشاره شد کمیسیون مستقل انتخابات تقسیم اوقات جدیدی را برای برنامه ی عملیاتی این کمیسیون به هدف اتخاذ آماده گی ها و فراهم سازی مقدمات برگزاری یک انتخابات بی عیب و نقص اعلام نموده و قرار این تقسیم اوقات جدید برنامه ی تکمیلی تهیه فهرست رأی دهنده گان سر از هجدهم ماه جوزا آغاز می یابد وگفته شده که فهرست های پیشین بر اساس میکانیزم های مشخصی اصلاح وبازنگری گردیده وشفاف سازی می شود. کمیسیون گفته که در صدد این است که یک فهرست مطمئن و بی عیب و نقصی که همه بر آن اعتماد نمایند از رأی دهنده گان تهیه نماید.

     این کمیسیون فهرست همه‌ی آن مراکز و محلاتی را که نیازمند تامین امنیت اند و نیز تمام نیازمندی های امنیتی این کمیسیون را به نهاد های امنیتی سپرده واز آنان خواسته که در زمینه ی تامین امنیت این مراکز و محلات ونیز تامین امنیت کل پروسه ی انتخابات برنامه ریزی نموده وبه این کمیسیون اطمینان دهند که در زمینه ی تامین امنیت کل پروسه به صورت اطمینان بخشی کار میکنند. یکی دو روز رسانه ها به نقل از منابعی در ارگ ریاست جمهوری از نشست مشترک نهاد های ملی امنیتی ودفاعی به ریاست سر قوماندان اعلای قوای مسلح در ارگ خبر دادند و قرار این خبر رییس جمهور به نهاد های ملی امنیتی ودفاعی کشور هدایت داده که در این زمینه به صورت موثری برنامه ریزی کرده و آماده گی ها برای تامین امنیت انتخابات را اتخاذ کنند.

ضرورت حل به موقع چالش ها؛

     مردم افغانستان، نهاد های ناظر بر انتخابات، احزاب و جریانات سیاسی وتیم های انتخاباتی که برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شده همه و همه با نگرانی از فوت وقت و اندک بودن فرصت زمانی برای رفع چالش های موجود بر سر راه برگزاری انتخابات ششم میزان از کمیسیون های انتخاباتی میخواهند که از همین اکنون باید در این راه گام های بلند و موثر بردارند واز نظر آنها لازم است کمیسیون های انتخاباتی از همین اکنون وبه موقع در رفع چالش ها کوشش لازم به عمل آورده و توانایی وظرفیت های مورد نیاز را به صورت عملی وعینی نشان بدهند و به صورت موثر برنامه های عملی را در این راستا طرح و به اجرا بگذارد.

      کمیسیون ساختار خودش را مکمل بسازد،کارمندان مورد نیاز خودش را به موقع استخدام نماید و زمینه ی آموزش موثر آنان را فراهم سازند و توان وظرفیت آنان را در حدی بالا ببرند که این اطمینان به دست آید که آنان میتوانند انتخابات پیش رو را به نحو قابل قبول مدیریت نمایند. یکی از دلایل بروز چالش ها ومشکلات در جریان انتخابات پارلمانی گذشته از این جا ناشی شد که کارمندان کمیسیون به گونه ی موثر و به اندازه ی نیاز آموزش ندیده بودند و حتا در روز انتخابات برخی قابل توجه کارمندان این کمیسیون ها اصلا نمی دانستند که چه کنند وچگونه به مردم کمک کنند که با سهولت وبه دور از تقلب از رأی خود برای گزینش افراد مورد نظر خود شان استفاده کنند.

    کمیسیون در زمینه ی تامین منابع پولی برای تمویل بودجه ی خویش و اطمینان از موجودیت مبالغ مورد نیاز برای پرداخت هزینه هایی که در زمینه ی برگزاری انتخابات لازم است باید از همین اکنون به گونه ی موثری کار و تلاش نماید و نهاد های بین المللی ودونر های که قرار است برای برگزاری انتخابات هزینه کنند از همین اکنون گپ بزنند واز طریق صحبت با آنها این اطمینان باید به دست بیاید که مبالغ مورد نیاز برگزاری انتخابات را می پردازند. در زمینه ی تامین شفافیت در پروسه ی ثبت نام رأی دهنده گان، تامین امنیت مطمئن کل پروسه وآماده سازی فرصت های برابر برای همه ی واجدین شرایط رأی دهی به صورت موثر و اطمینان بخشی عمل کنند و اعتماد شکسته ی مردم نسبت به این کمیسیون ها را احیا و باور شهروندان نسبت به شفافیت و عدالت را احیا نمایند.

عنابی

ممکن است شما دوست داشته باشید