روزنامه اصلاح

   ضرورت حراست از آزادی بیان و رسانه‌ها

 آزادی بیان وگردش آزاد اطلاعات در میان شهروندان دو موضوع حیاتی است که علی الاکثر از آن ها به عنوان دست‌آوردهای مردم افغانستان در نزدیک به دو دهه‌ی اخیر یاد می شود که نظام جدید کشور پس از سقوط حاکمیت گروه طالبان از آن حمایت نموده است. نظام جدید، آزادی بیان را به عنوان یک ارزش وارد قانون اساسی نموده و قانون اساسی جز آزادی دیگران ویا منافع عمومی حدی برای آن قایل نبوده وتاکید نموده که همه‌ی شهروندان کشور حق دارند فکر و اندیشه‌ی خود را با هر وسیله‌ای بیان کنند و بی اینکه به کدام مرجع رسمی مراجعه کنند به نشر برسانند و هیچ کسی حق این را ندارد که پیش ویا پس از نشر بر نشرات و بیان افکار و عقاید شهروندان اعمال سانسور نماید. طرز استفاده از این حق در قانون دیگری به نام قانون رسانه های همه‌گانی به تفصیل آمده است.

    حکومت طرفدار سر سخت نهادینه شدن آزادی بیان و نیز توسعه وگسترش گردش اطلاعات در میان لایه های مختلف جامعه بوده ودر حد امکان تمام زمینه های حمایتی از این دو را فراهم نموده وآنچه که در این زمینه لازم بوده را انجام داده است. حکومت حمایت از آزادی بیان وگردش آزاد اطلاعات در میان طبقات و لایه های مختلف جامعه را از جمله‌ی اولویت های خود می داند. محمد سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور در صحبتی حین معرفی رییس  جدید عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان با تاکید بر لزوم مصئونیت آزادی بیان گفته که: تقویت آزادی بیان وگردش آزاد اطلاعات، از اولویت های کاری حکومت است. او افزوده که: رسانه های ملی باید مستقل و فارغ از مداخله های قوای سه گانه‌ی دولت عمل کند.

     این تاکیدات آقای دانش به خاطری حایز اهمیت فراوانی می باشد که می بینیم نهاد های حامی رسانه های آزاد و انجمن های صنفی خبرنگاران از تهدید هایی سخن میزنند که باعث شده موجی از نگرانی در میان جامعه‌ی رسانه‌یی کشور خود را نشان دهد. در کنار سایر عوامل نگران کننده، مانند گسترش نا امنی و روحیه‌ی خشونت‌ورزی در برابر خبرنگاران و ارباب رسانه ها و خطرات شغلی و…، دو موضوع وجود دارد  که نگرانی ها نسبت به دوام آزادی بیان وگردش آزاد اطلاعات را بیشتر می سازد.

    یکی احتمال قربانی شدن ارزش هایی به نام آزادی بیان وگردش آزاد اطلاعات در جریان تلاش ها و مساعی برای رسیدن به صلح می باشد. این نگرانی از آنجا ناشی می شود که یک طرف گفتگو های صلح گروه طالبان می باشد. این گروه چه در زمان حاکمیت شان وچه در جریان کنشگری خشونت‌ورزانه‌ای که در جریان این هژده سال در برابر دولت و مردم افغانستان از خود تبارز داده، در نقطه‌ی مقابل ارزش هایی چون آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه ها وگردش آزاد اطلاعات قرار داشته و علیه این ارزش ها مبارزه کرده است. هراس وجود دارد که این گروه بتواند دیدگاه تند و افراط‎گرایانه‌ی خود در برابر این ارزش ها را در جریان گفتگو های صلح بر جوانب دیگر تحمیل نموده و شرایط را به گونه‌ی سامان بخشد که این ارزش ها قربانی شود. مردم نگران اند که به خاطر اهمیت صلح، مبادا از این ارزش ها آن گونه که لازم است دفاع صورت نگرفته واین ارزش ها در درجه‌ی دوم اهمیت قرار داده شده ودر نهایت به معامله گذاشته شده و قربانی گردد.

    دوم روحیه‌ی نهادینه شده‌ی تشدد در برابر آزادی بیان، فعالیت آزاد رسانه ها وگردش آزاد اطلاعات وکنشگری خشونت ورزانه‌ی برخی زورمندان، متنفذان رسانه‌داران، کارمندان رسانه‌یی و دست اندر کاران عرصه‌ی اطلاع رسانی باعث گردیده که در سال های که پشت سر گذاشتیم تعدادی از این فعالان ودست اندر کاران این عرصه قربانی شوند. عده‌ای شهید شوند و عده‌ای هم زخمی ویا به شدت مورد شکنجه ولت وکوب قرار بگیرند.

    ایجاب میکند همانگونه که معاون رییس جمهور با یاد دهانی این نکته که در سال های اخیر ده ها تن از خبرنگاران افغانستان جان های خود را از دست داده اند گفت که: اکنون آزادی بیان در مسئله‌ی صلح با مخالفان دولت خط سرخ حکومت ومردم است وتاکید کرد که: « نباید به هیچ کس اجازه داده شود که به آزادی های مردم ورسانه ها تعرض صورت بگیرد و هیچ مصلحتی نباید سبب اهمال و بی توجهی در این زمینه شود» ارزش هایی چون آزادی بیان، فعالیت آزاد رسانه ها وگردش آزاد اطلاعات در میان لایه های مختلف جامعه مانند همیشه مورد حمایت همه جانبه‌ی حکومت ودولت افغانستان قرار داشته وبه هیچ وجهی قربانی نگردد. از این ارزش ها باید با تمام قدرت وقوت حمایت صورت بگیرد و حراست شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید