روزنامه اصلاح

صدای واحدی که از آدرس جمهوریت بلند می‌شود

یکی از نگرانی ها در رابطه به گفتگوی های صلح با گروه طالبان، این بود که ممکن از آدرس سیاستمداران، شخصیت های سیاسی، احزاب و جریان های باورمند به جمهوریت و ارزش‌های افغانستان نوین، صداهای متفاوت و متضاد بلند شده و صف حوزۀ جمهوریت در برابر طالبان را تضعیف کند. تلاش طالبان هم این بود تا این صف شکسته و یا تضعیف شود. طالبان پیش از آغاز مذاکرات صلح به آدرس جریان ها و احزاب سیاسی پیام های مستقیم و غیر مستقیم فرستادند و تلاش کردند جریان ها و شخصیت های سیاسی را از صف حامیان دولت بیرون کرده و به طرف خود بکشانند. ملاهبت الله رهبر گروه طالبان بارها پیام داد که طالبان خواهان انحصار قدرت نیستند و می خواهند قدرت را با احزاب و جریان مطرح سیاسی تقسیم کنند. طالبان با این پیام ها در واقع تلاش داشتند شخصیت های سیاسی و احزاب و جریان های تأثیرگذار را اغوا کرده و از آنان در راستای اهداف و برنامه های خود استفاده کنند.
اما باگذشت هر روز با وجود اینکه هیچ صدای متفاوتی از آدرس حوزۀ جمهوریت بلند نمی شود، روز تار روز این صف تقویت و مستحکم‌تر می شود. در حال حاضر تمامی شخصیت های سیاسی، احزاب و جریان های تأثیرگذار از موضع دولت جمهوری اسلامی افغانستان و تیم مذاکره کنندۀ دولت در گفتگو با نمایندگان گروه طالبان حمایت می کنند. حکومت افغانستان، شورای عالی مصالحه و شورای ملی همه از یک موضع واحد در برابر طالبان سخن می گویند. همه به یک صدا از حفظ نظام جمهوری، ارزش‌های قانون اساسی و دست‌آوردهای ۱۹ سال اخیر سخن گفته و برگشت به گذشته را مردود و غیرعملی می خوانند. رییس جمهورغنی بارها گفته است که هرگز اجازه نخواهد داد افغانستان به عقب برگردد، دست آوردهای ۱۹ سال اخیر نابوده شود و ارزش‌های حقوق بشری پامال و یا در روند صلح با طالبان به معامله گذاشته شود. داکتر عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه هم به تازگی موضع اش در برابر طالبان را روشن کرد و به صراحت گفت که اگر طالبان با تشدید جنگ و خشونت به فکر سقوط نظام جمهوری اسلامی افغانستان و احیای حکومت منحصر به فرد خود شان باشند، به اشتباه رفته اند. آقای عبدالله در مراسم بزرگداشت از دومین سالروز شهادت جنرال عبدالرازق فرماندۀ پیشین پولیس قندهار گفت که نسخه امارت به هیچ صورت عملی نیست و هیچ کسی نمی تواند آنرا بالای مردم افغانستان تحمیل کند. این اظهارات رییس شورای عالی مصالحه در واقع پیام مستقیمی به طالبان داشت. پیام اظهارات اخیر آقای عبدالله به طالبان این است که فکر سقوط نظام و احیای امارت را از سر دور کرده و خواسته ها و مطالبات شان را مطابق واقعیت های موجود مطرح نمایند. واقعیت هم این است که نظام موجود افغانستان از حمایت قاطع جامعۀ جهانی و ملت افغانستان برخوردار است. مردم افغانستان تجربۀ نظام طالبانی را از سرگذشتانده و به هیچ صورت نمی خواهند و نمی پذیرند این تجربه دوباره تکرار شود. به جز از گروه طالبان، هیچ حزب، جناح و جریانی در افغانستان نیست که مخالف نظام جمهوری بوده باشد و یا خواستار برگشت به گذشته باشد. جامعۀ جهانی نیز در مورد نوعیت نظام آیندۀ افغانستان موضح واحد و روشن دارد. اتحادیۀ اروپا به عنوان یکی از بزرگترین شرکای جهانی افغانستان و یکی از سازمان های تأثیرگذار در معادلات جهانی به صراحت از حفظ نظام جمهوری و پاسداری از دست آوردهای پسین و ارزش های حقوق بشری در افغانستان حمایت کرده است. کشورهای منطقه هم به صراحت گفته اند که بدون حمایت و تقویت روند مردم سالاری، صلح و ثبات در افغانستان برقرار نمی شود.
جامعۀ جهانی به شمول ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا هزینه ها و منابع هنگفت مادی و معنوی را روی به پا ایستادن این نظام مصرف کرده است و هرگز نمی خواهند این همه منابعی که در راستای استحکام این نظام به مصرف رسیده و قربانی های که برای دفاع از آن داده شده، به یکبارگی ضرب هیچ شود. طالبان ممکن از اظهارات مایک پمیئو وزیر امور خارجۀ امریکا در مراسم افتتاحیۀ مذاکرات دوحه که گفته بود انتخاب نوعیت نظام مربوط به خود افغان هاست، برداشت اشتباه کرده باشند. روشن است که خواست افغان ها، حفظ نظام جمهوری و پاسداری از دست آوردهای نزدیک به دو دهۀ اخیر است. خواست و موضع دولت، ملت و تمامی احزاب و جریان های تأثیرگذار افغانستان، حفظ و تقویت نظام موجود است و همه موضع خود را در این زمینه روشن کرده اند. از اینرو طالبان نباید روی اهداف، خواست ها و مطالبات غیرعملی و مخالف خواست مردم افغانستان و جامعۀ جهانی پافشاری کنند. پافشاری روی اهداف و خواست های غیرعملی و لجاجت بیجا در مذاکرات صلح، سبب هدر رفتن فرصت به میان آمده برای صلح می شود و نمی تواند چیزی را به نفع طالبان تغییر دهد.

ممکن است شما دوست داشته باشید