روزنامه اصلاح

شهروندان کابل به جای هوای پاک، دود تنفس می‎کنند

با فرارسیدن زمستان و افزایش پرچاوی برق مصرف مواد سوختی مانند ذغال چوپ و تیل و گاز بیشتر شده در کنار آن کوچه ها و پس کوچه های گلی، سرک های خامه و تردد موترها باعث بلند شدن گرد و خاک به هوا شده و سبب آلوده گی هوای کابل می گردد.

زندگی انسان ها، حیوانات و حتی نباتات را با خطر مواجه می‎سازد اگر هوای شهرکابل ببینیم به وضوح درک می کنیم که هوا بسیارآلوده است و نفس کشیدن در این هوا زهرآگین است.

ادریس توخی رییس صحت محیطی شاروالی کابل در صحبتی با گزارشگر روزنامه اصلاح گفت: دلیل آلودگی هوای کابل مربوط به موقعیت جغرافیای شهر کابل می‎باشد که در میان کوه‎ها محصور بوده این ویژه گی سبب می شود تا دود و گردو غبار در سطح زمین تراکم و برابر مدتی محبوس بماند و توسط باد به طبقات بالای اتمسفیر انتقال داده نشود چون جغرافیای کابل طوری است که باد نمی تواند هوا را به بیرون از شهر انتقال بدهد که این کار مشکلات زیاد را به وجود می آورد، عامل دوم آن است که توسط انسان ها صورت می گیرد و مانند: استفاده از مواد احتراقی(زغال سنگ، چوب، تیل) حمام‎ها، خانه‎ها، سوخت زباله های شهری، تراکم نفوس، کوره های خشت،  وسایط نقلیه فرسوده عوامل هستند که در آلوده گی هوا نقش دارند در حال حاضر اضافه از پنجصد حمام و ۸۰۰۰۰ موتر در کابل گشت و گذار می کنند که مواد آلاینده تولید می کنند.

آقای ادریس توخی می گوید: برطبق آماری که موجود  است هفتاد درصد مردم کابل از زغال برای گرم کردن خانه های شان استفاده می کنند اگر هر خانواده در یک شبانه روز ۱۰ کیلوگرام زغال استفاده کنند در ۲۴ ساعت ۷۰۰۰ تن زغال مصرف می شود که خود عامل تأثیر گذار در آلودگی هوا می باشد ولی ما به تمام ادارات خود هدایت دادیم تا استفاده از زغال را متوقف کنند اگر ما بتوانیم استفاده از زغال را کنترول کنیم کار بزرگ در کاهش آلودگی هوا انجام داده ایم.

مصور باشنده کابل گفت: من پیوسته از ماسک استفاده می‎کنیم تا هوای دود آلود را تنفس نکنم، اما باز

هم کارساز نیست، چون گلو درد می‎شم و هر شب با آب نمک گلویم را غرغره، می‎کنیم.

حسین یک باشندۀ دیگر کابل می‎گوید: هوا خیلی آلوده است از اثر تنفس دود، دماغ و چشم‎هایم می‎سوزد.

خانم لیلی سامانی رئیس روابط عامه محافظت از محیط زیست گفت:  اداره‎ی حفاظت از محیط زیست برای کاهش آلودگی هوای کابل پلان سه ساله را روی دست دارد که شامل ۲۲ هدف بوده که بعد از مشورت‎ها و هماهنگی با وزارت‎های اطلاعات و فرهنگ، صحت‎عامه، حج و اوقاف و اداره‎ی حفاظت از محیط زیست و ریاست ترافیک کابل، شرکت برشنا ترتیب گردیده و به شکل کتبی، تصویری و صوتی از طریق رادیو تلویزیون ملی به خاطر بلند بردن سطح آگاهی مردم نشر خواهد شد که برخی از محتوای آن قرار ذیل است:

  • استفاده از انرژی پاک و کمتر آلوده کننده به جای انرژی فوسیلی مثل ذغال، چوب و تیل
  • نظارت و کنترول دقیق وسایط نقلیه فرسوده که ریاست ترافیک تعهد داده که در زمینه اقدام کند.
  • تعیین قیمت ثابت گاز در فصل زمستان و تشویق مردم در استفاده از آن
  • ریاست برشنا قول داده در حد توان برق را عادلانه توزیع و نگذارد مردم از جنراتورهای برق استفاده کند.
  • نظارت جدی از حمام‎ها، کارخانجات، خبازی‎ها و آشپزخانه‎ها
  • جلوگیری از استفاده ذغال‎سنگ تصفیه شده
  • شاروالی کابل از ورکشاپ، نظارت می‎کند تا از مبلایل تایر استفاده نکند
  • حشر عمومی با همکاری تمام ادارات برای جمع آوری زباله‎ها از سطح شهر و انتقال آن به بیرون از شهر

خانم‎سامانی از مردم خواست در حد توان از انرژی پاک استفاده نمایند صحت خود و فامیل‎شان را در نظر بگیرند و در کاهش آلودگی هوا از شهر سهیم شوند.

محمد البرادعی

ممکن است شما دوست داشته باشید