روزنامه اصلاح

شهروندان: شهرداری کابل در آبیاری ساحات سبز از آب‌های آشامیدنی استفاده می‌کند

شماری از شهروندان کابل با انتقاد از شهرداری کابل میگویند که این اداره علاوه بر آنکه کدام برنامه‌ی مشخص در جهت کاهش مصرف آب های آشامیدنی ندارد، در آبیاری ساحات سبز نیز از آب های آشامیدنی استفاده میکند.

به گزارش آژانس باختر، از انجایی که تغییرات اقلیمی و کمبود آب آشامیدنی به یک مشکل عام مبدل شده و هر کشور در پی آنست تا به این چالش راه حل در یابند و یا هم برنامه های را طرح کنند که با چالش های موجود مقابله کند؛ اما قسمی که دیده میشود برخی ادارات ذیربط کشورما هنوز هم هیچ برنامه‌ای در این رابطه ندارند. چنانچه دیده می شود در فرش شویی ها، موتر شویی ها و آبیاری ساحات سبز، استفاده‌ی بی رویه از آبهای زیر زمینی صورت می گیرد، اما هیچ مرجع پرسان کننده وجود ندارد.

فرید احمد، کارمند وزارت مخابرات با انتقاد از بی برنامه‌گی های ادارات مسوول در قسمت حفاظت از آب های سطحی و آشامیدنی به خبر نگار آژانس باختر گفت:

 با در نظر داشت تغییر اقلیم و پایین آمدن سطح آب های زیر زمینی، تمام ادارات وبه صورت خاص شهرداری کابل باید جهت کاهش مصرف آب زیر زمینی برنامه های مشخص را رویدست بگیرد، اما دیده می شود علاوه بر آنکه هیچ برنامه‌ای در این زمینه نگرفته، این نهاد خود در آبیاری ساحات سبز از آبهای آشامیدنی استفاده میکند .

وحیدالله باشنده شهرک قصبه نیز با انتقاد ازعدم توجه وبی برنامه‌گی شهرداری می گوید  که در آغاز کار ساختمان این شهرک، مسوولان امور تبلیغ میکردند که  آب چاه های فاضلاب رابعد از تصفیه در آبیاری ساحات سبز استفاده می‎کنند، اما درختم کار ساختمان برعکس از آب پاک در سرسبزی بلاک ها کار گرفته می شود و باشنده ها از کمبود آب شاکی اند .

به همین ترتیب از آنجایی که تغییر اقلیم و کمبود آب آشامیدنی موضوعی است که به داره حفاظت از محیط زیست هم بر می‎گردد موضوع را با 

معین پالیسی آن اداره مطرح کردم

 ادریس ملیار معین پالیسی و روابط بین المللی اداره‌ی حفاظت از محیط زیست در رابطه به مسوولیت این اداره در بخش آبهای زیر زمینی گفت که اداره‌ی حفاظت از محیط زیست صرفا در قسمت کیفیت آبهای زیر زمینی توجه دارد و قسمی که دیده شده آلودگی آب های زیر زمینی کمتر شده؛ چون با پایین آمدن سطح آبهای زیر زمینی فلتر بصورت بهتر تر صورت میگرد و اما بخش مدیریت آبهای زیر زمینی مربوط اداره‌ی دیگر میشود.

وی می گوید از اینکه می‎بینم تمامی مصارف از آبهای زیر زمینی صورت میگیرد، نگرانی ما بیشتر میشود که شاید در آینده به کمبود ویا هم نبود آب آشامیدنی مواجه شویم .

با این حال، صفی الله خرم معاون ریاست سرسبزی شهرداری کابل دلایل خودش را در این مورد دارد. وی می گوید که هیئتی از شهرداری کابل به منظور استفاده دوباره از آبهای فاضل آب جهت آبیاری ساحات سبز، تصفیه خانه های شهرک ها را بررسی کرد؛ اما متاسفانه دریافتیم که آب دوباره به صورت درست تصفیه نمی شود و استفاده‌ی دوباره آن در سرسبزی باعث از بین رفتن درختان میشود و همچنان با این عمل ما دوباره امراض و آفات را بر روی زمین پخش خواهیم کرد، بنابرین ما اکنون از این کار صرف نظر کردیم، اما پلان داریم که برخی از تصفیه خانه ها را که نزدیک ساحات سبز اند معیاری بسازیم؛ مانند شهرک شمال خان، خوشحال خان ، قصبه و خواجه رواش را به معیار ها برابر می سازیم .

وی همچنان از ساختن طرزالعمل جدید شاروالی کابل یاد آوری کرد که تمام ادارات ساختمانی را وادارمی سازد تا برای هر شهرک تصفیه خانه‌ درست شود که برای آبیاری ساحات سبز آن از آب های تصفیه شده استفاده شود.

 جلوگیری از مصرف بیش از حد از آب آشامیدنی نه تنها مسوولیت شاروالی، بلکه از تمامی ادارات و شهروندان است که با در نظر داشت پایین آمدن سطح آبهای زیر زمینی و مشکلاتی که از این بابت در آینده دامنگیر ما میشود، قوانین، برنامه ها و پلانهای منظم وفراگیر داشته باشیم تا بتوانیم بر این مشکل فایق آییم .

ممکن است شما دوست داشته باشید