روزنامه اصلاح

شفاخانه‌ی داکتر سهیلاصـدیق برای ارایه‌ی خـدمات صحی به خانواده‌های منسوبین اردوی ملی افتتاح شد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، روز گذشته شفاخانۀ نسایی ولادی دوکتورس سهیلا صدیق را که برای ارائه خدمات مطمئن به خانواده های منسوبین اردوی ملی اعمار شده است، افتتاح کرد.

در مراسمی که به این مناسبت در محوطه شفاخانۀ شهید سردار محمد داوود برگزار گردیده بود و بانوی اول و شماری از مسئولین وزارت های دفاع ملی و صحت عامه نیز حضور داشتند، نخست عبدالرزاق سیاووش، قوماندان شفاخانه شهید محمد داوودخان ضمن سپاسگزاری از توجه رئیس جمهور به منسوبین قوای مسلح و خانواده های شان، گفت که این شفاخانه به هزینۀ چهار و نیم میلیون دالر از کمک دولت ایتالیا اعمار گردید و دارای تجهیزات مدرن تشخیصی و معالجوی می باشد.

سپس، خانم ماموسی زیور معین وزارت صحت عامه، نیز از توجه رئیس جمهور در زمینۀ بهبود وضعیت زنان کشور قدردانی کرده و در مورد عرضه خدمات صحی به زنان معلومات داد.

سترجنرال بسم الله وزیری لوی درستیز وزارت دفاع ملی، ضمن تبریکی افتتاح کلینیک نسایی ولادی دوکتورس سهیلا صدیق، از خنثی سازی پلان های شوم دشمنان مردم افغانستان در پروسۀ ملی انتخابات، معلومات داد.

رئیس جمهور غنی در سخنرانی خویش در این مراسم، از قوماندان شفاخانۀ شهید سردار محمد داوودخان بخاطر نامگذاری شفاخانه نسایی و ولادی به اسم دوکتورس سهیلا صدیق تشکر کرد و وی را از دختران خدمتگار و وطن دوست خواند. رئیس جمهور گفت که این نامگذاری کمترین ارج گذاری به خدمات بی شایبۀ دوکتورس سهیلا صدیق می باشد.

رئیس جمهور غنی گفت که دو نیم سال قبل در خصوص ایجاد شفاخانۀ نسایی ولادی متذکره صحبت کردیم و امروز خوشبختانه با همکاری کشور دوست ایتالیا، به پایه اکمال رسید. رئیس جمهور گفت که در گذشته، شفاخانه شهید سردار محمد داوودخان نمونۀ فساد اداری و بی توجهی به مریضان بود، اما اکنون با ارائه خدمات معیاری، اعتماد اساسی مردم و قوای امنیتی را جلب کرده است.

سرقوماندان اعلی قوای مسلح خاطرنشان کرد که کار بالای تاسیس شفاخانۀ بزرگ دیگر به منظور رسیدگی به مجروحینی که صدمات زیاد می بینند، جریان دارد.

رئیس جمهور غنی در این مراسم هم چنین از فعالیت های نیروهای امنیتی و دفاعی کشور قدردانی به عمل آورد و گفت که قوای امنیتی و دفاعی کشور با قوت کامل از نظام و مردم افغانستان پاسبانی می‌کنند.

وی افزود: به نیروهای امنیتی و دفاعی دلیر خویش افتخار می کنم که در یک سال، چهار موج حملات بزرگ دشمن را کوبیدند و ناکام ساختند و شما منسوبین قوای مسلح، افتخار و حماسه آوردید و فرزندان رضاکار این وطن هستید.

رئیس جمهور کشور گفت: انتخابات ریاست جمهوری یک حماسه بود که ۷۵ هزار نیروی امنیتی و دفاعی ما به رهبری مسئولین شان، امنیت انتخابات را تامین کردند و حتی یک شکایت هم، در انتخابات ولسی جرگه و هم در انتخابات ریاست جمهوری از آنان ثبت نشده است.

رئیس جمهور، نیروهای امنیتی و دفاعی را پاسداران قانون اساسی، ارزش های ملی و استقلال کشور خوانده، گفت که این نیروها با بیطرفی کامل، پروسۀ ملی انتخابات را تامین امنیت کردند.

رئیس جمهور غنی گفت: “به ملت افغانستان این انتخابات را تبریک می گویم. حالا وقت حوصله است و طبق قانون، کمیسیون ها صلاحیت و مسئولیت قانونی دارند که نتایج را بشمارند و به مردم اطلاع دهند.”

وی تاکید کرد که جمهوریت زیر سؤال نیست و نظام جمهوری اسلامی افغانستان بر اساس ارادۀ مردم ادامه می یابد.

ممکن است شما دوست داشته باشید