روزنامه اصلاح

سفر رئیس جمهور به فاریاب؛کار چندین پروژه‌ی عـام‌المنفعه آغـاز گردید

رئیس جمهور غنی، روز پنجشنبه در سفرش به ولایت فاریاب، کار چند پروژه‌ی زیربنایی و عام‌المنفعه را افتتاح کرد. 

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در حضورداشت مسؤولان و بزرگان ولایت فاریاب، با قطع نوار کار اعمار شبکه‌ی آبرسانی شهر میمنه را افتتاح نمود.

رئیس جمهور هنگام افتتاح پروژه‌ی متذکره طی سخنانی گفت که امروز با آغاز کار شبکه‌ی آبرسانی شهر میمنه، آرزوی دوامدار مردم این شهر جامه‌ی عمل پوشید و با بهره برداری این پروژه، تمام مردم به ویژه کودکان آب آشامیدنی صحی را دریافت خواهند کرد.

  پروژه‌ی آبرسانی شهر میمنه، ۴۰ میلیون افغانی هزینه دارد، در مدت یک و نیم سال تکمیل می‎گردد و با بهره برداری آن در حدود ۸ هزار خانواده در شهر میمنه از آب آشامیدنی صحی مستفید خواهند شد.

همینگونه رئیس جمهور غنی در سفرش به ولایت فاریاب، مسجد جامع امام ابوحنیفه (رح) ولایت فاریاب را تهداب گذاری نمود.

 رئیس جمهور پس از تهداب گذاری مسجد متذکره، گفت که مسجد خانه‌ی خدا و جای تسلیمی ما به اراده‌ی الهی می باشد و ما به تطبیق هدایات الهی تعهد داریم.

رئیس جمهور غنی افزود که بیشتر از ۲۰ ولایت مسجد جامع نداشتند و در یک برنامه‌ی سرتاسری هدایت دادم که مساجد جامع در این ولایات اعمار گردد.  

رئیس جمهور کشور گفت که اعمار این مساجد از سوی واحد عملیاتی ارگ و از پول صرفه جویی شده‌ی تدارکات ملی صورت می گیرد و منزل دوم مسجد جامع امام ابوحنیفه(رح) برای زنان نمازگزار اختصاص یافته است.

قابل یادی آوری است که مسجد جامع ابوحنیفه(رح) در دو منزل به گونه‌ی پخته و اساسی در مساحت ۷۱۳.۳ متر مربع که گنجایش دو هزار نمازگزار را دارد،  اعمار می گردد.

  شفاخانه‌ی نسایی- ولادی ولایت فاریاب پروژه‌ی دیگری بود که کار اعمار آن تکمیل گردیده و از سوی رئیس جمهور به بهره‌برداری سپرده شد.

رئیس جمهور کشور پس از افتتاح شفاخانه‌ی مذکور طی صحبتی، افتتاح شفاخانه‌ی نسایی ولادی ولایت فاریاب را به مردم آن ولایت به ویژه زنان تبریک گفت و از بخش های مختلف آن دیدن بعمل آورد.

قابل یادآوری است که شفاخانه‌ی نسایی ولادی ولایت فاریاب در مساحت ۹هزار متر مربع زمین در دو طبقه به شکل اساسی اعمار گردیده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید